De regelgeving en omstandigheden van biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatietechnologieën en -producten verandert. Daarom moeten landbouwers zich aanpassen. Tegelijk is het aanbod aan technologieën en meststoffen waaruit je kan kiezen zeer groot. Wil je als landbouwer weten hoe dergelijke technologieën en producten jouw bedrijf kunnen helpen? Partners in het NUTRIMAN-project willen informatie over veelbelovende, nieuwe meststoffen en technologieën over nutriëntenrecuperatie beschikbaar stellen aan landbouwers in heel Europa.

NUTRIMAN verzamelt en deelt kennis over nutriëntenrecuperatie

Wat is NUTRIMAN?  

NUTRIMAN is een stikstof- en fosforgericht thematisch netwerk dat praktijkklare kennis bundelt over de recuperatie van nutriënten, bijhorende praktijken en technologieën. Daarbij wordt de brug geslagen tussen toegepast onderzoek en industrie, ten behoeve van de agrarische sector. De veertien Europese partners in het NUTRIMAN-consortium proberen om het stikstof- en fosfor- nutriëntenmanagement en het potentieel om de nutriënten te recupereren te verbeteren via praktijkklare cases die nog onvoldoende gekend zijn.  

 

Waar zijn we nu?  

In het eerste jaar maakte het NUTRIMAN-consortium een gedetailleerde inventaris van rijpe innovatieve onderzoeksresultaten op het gebied van nutriëntenrecuperatie. Bijna 600 projecten van H2020, KP7, Life, INTERREG en andere nationale en internationale programma’s zijn geïdentificeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan NUTRIMAN.  

 

Wat komt er binnenkort?  

Vanaf oktober 2019, in het tweede project jaar, worden de eerste 20 tot 30 praktijksamenvattingen met ondersteunende infobladen en trainingsmaterialen geüpload in acht talen op het NUTRIMAN Farmer-platform. Bovendien zullen er in heel Europa tal van workshops worden georganiseerd om de boeren te bereiken.  

 

Wil je meer weten?  

Een uitgebreide beschrijving van wat NUTRIMAN voor jou kan betekenen en de eerste resultaten, lees je op de website of in de nieuwsbrief. 

Europa.pngLogo Nutriman 600x400px.jpg
Dit project heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 — het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 818470.