Loofdoding is nodig zodat de knollen bij oogst vlot loskomen van de stengel en velvast worden. 2019 is het laatste jaar waarin je producten op basis van diquat (bv. Reglone) kunt inzetten als loofdoder. Maar diquat vormt al vele jaren de basis van de loofdoding. In een proef met de diverse erkende loofdodingsmiddelen en -technieken gingen we op zoek naar de beste strategie om aardappelen te loofdoden zonder diquat. Een juist toepassingstijdstip, de keuze van de loofdoder en heel wat andere factoren spelen een zeer grote rol in de kwaliteit van het eindproduct.

Aardappelen loofdoden zonder diquat

Waarom loofdoding?

Loofdoding is nodig zodat de knollen bij oogst vlot loskomen van de stengel en velvast worden. Alleen zo kan de kwaliteit van de knollen behouden blijven tijdens de bewaring. Eens de knollen de juiste maat hebben (belangrijk voor versmarkt en pootgoed) dringt een snelle loofdoding zich op. In geval van doorwas is een goed uitgekiende strategie van loofdoding eveneens een must om zo weinig mogelijk drijvers in de partij te krijgen. Sommige rassen moeten nog relatief groen geloofdood worden (afhankelijk van vroegheid, omstandigheden groeiseizoen). Ook dat vraagt een aangepaste middelenkeuze.

Situatieschets

2019 is het laatste jaar waarin je producten op basis van diquat (bv. Reglone) kunt inzetten als loofdoder. In het najaar van 2018 werd namelijk definitief beslist om de actieve stof diquat niet meer te erkennen. Diquat vormt al vele jaren de basis van de loofdoding in de gangbare consumptieteelt en pootgoedteelt. Als we kiezen voor een chemische loofdoding, dan blijven enkel nog pyraflufen-ethyl (Gozai en Kabuki) en carfentrazon-ethyl (Spotlight Plus) over als erkende middelen in de aardappelteelt. Sinds kort is ook pelargonzuur (o.a. Beloukha) erkend voor toepassing na mechanische loofdoding.

Verschillende eigenschappen

In proeven met de diverse erkende loofdodingsmiddelen en -technieken gaan we op zoek naar de beste strategie om aardappelen te loofdoden zonder het gebruik van diquat. Een juist toepassingstijdstip, de keuze van de loofdoder en heel wat andere factoren spelen een zeer grote rol in de kwaliteit van het eindproduct.

Reglone kenmerkte zich vooral als snelwerkende loofdoder, weinig weersafhankelijk en met een zeer goede regenvastheid. Door die eigenschappen was Reglone altijd de basis van de loofdoding. Reglone bestrijdt eveneens de aanwezige onkruiden. Voor een betere stengelafdoding werd vroeger al vaak gecombineerd met Gozai, Kabuki of Spotlight Plus.
De keuze van het product wordt bepaald door verschillende aspecten:

  • bodemomstandigheden: Reglone aan volle dosis moest vermeden worden bij zeer droge grond;
  • sterke aanwezigheid van onkruid: de voorkeur ging uit naar Reglone, dat een groot aantal onkruiden afdoodt, maar ook Kabuki en Gozai hebben een erkenning als herbicide in aardappelen;
  • weersomstandigheden: na toepassing van Spotlight Plus, Gozai of Kabuki is minstens 4 u licht nodig voor een voldoende werking. Spuit dus niet ’s avonds;
  • gewas: in het geval van een nog vol, groen gewas was het aan te bevelen niet direct te spuiten met Spotlight Plus of Kabuki, maar het gewas eerst te behandelen met een Reglone (bladvernietiging) om daarna af te werken met één van de twee eerstgenoemde producten (voor stengelafdoding). Dat zal nu niet meer mogelijk zijn.
Er bestaan ook mechanische manieren om de groei van het loof te doen stoppen. We denken in de eerste plaats aan loofklappen of loofbranden. Ook looftrekken of loofdoden via elektrocutie behoren tot de mogelijkheden. In de gangbare teelt worden die technieken vaak gecombineerd met chemische loofdoding. Mechanisch loofdoden gaat sowieso ook heel wat trager, omdat de werkbreedte zoveel smaller is dan de gangbare sproeibreedte. Mechanisch loofklappen van aardappelen zorgt daarnaast ook voor een groter risico op verspreiding van bacterieziekten.

 

 

> Bekijk de resultaten van de proef in Fontane.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw