Vanaf november zullen toezichthouders van de Mestbank opnieuw controles uitvoeren op de 1-meter teeltvrije zones langs waterlopen. Maar opgelet: waar het tot vorig jaar enkel bij een aanmaning bleef, zullen overtreders vanaf nu meteen gesanctioneerd worden.

Vanaf november verscherpte controles op de 1-meterzone!

Recent verschenen er in de pers enkele nieuwsberichten waarin je kon lezen dat de Mestbank strenger zal optreden tijdens controles op de 1-meterzone. De wetgeving is niet nieuw, maar het aantal overtredingen ligt bijzonder hoog. Met een strengere aanpak bij overtredingen wil de VLM dat inbreukpercentage doen dalen. Een goede ecologische toestand nastreven en de waterkwaliteitsnormen van de waterlopen behalen staat daarbij voorop.Waarop wordt gecontroleerd?

  • (Sporen van) grondbewerkingen: in de 1-meter teeltvrije zone geldt een verbod op het bewerken van de bodem. Ploegen en frezen zijn dus niet toegelaten.
  • (Sporen van) gewasbeschermingsmiddelen en/of bemesting: op de 1-meterzone mogen geen gewasbeschermings-, bemestings- of bodemontsmettingsmiddelen gebruikt worden.
  • En zoals de naam het zegt, gaat het om een teeltvrije zone. Er mag op die strook dus geen gewas of teelt staan.Meer info?

> "Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan" (VLM)

> "Mestbank strenger voor overtredingen in teeltvrije zone" (VILT)

> Veel gestelde vragen (VLM)

 

 

2019-10-04-AM-logowatertalk1.jpg