Bijna 100 geïnteresseerden kwamen naar de eerste infoavond ‘Insecten kweken voor landbouwers’. Voor de meeste van hen was het een eerste kennismaking met de wetgeving, techniek en rendabiliteit van insectenkweek. Na de theorie kregen de aanwezigen een rondleiding in onze kweekruimtes. Onze medewerkers kregen tal van praktische vragen. Er is duidelijk interesse in de opstart van insectenkweek op een landbouwbedrijf. Daarom plannen we nog meer infomomenten, kweekhandleidingen en persoonlijke begeleiding.

Worden boerderijen in de (nabije) toekomst insectenkwekerijen?

Insecten op een landbouwbedrijf

Op veel landbouwbedrijven is de nodige infrastructuur al aanwezig. Denk maar aan varkensstallen, champignon- en witloofcellen. Tuinbouwbedrijven hebben dan weer veel gewasresten, zoals witloofwortels, bloemkoolloof of preiresten. Meelwormen en de larven van zwarte soldatenvlieg kunnen perfect ingezet worden als ‘afvalverwerker’ van die reststromen. Een insect dat je correct opkweekt, mag je levend voederen aan pluimvee of varkens.

 

Inleiding in insectenkweek
 
Tijdens de infoavond werd de basis voor insectenkweek toegelicht. Eerst werden het nut, de mogelijke toepassingen en de potentiële plaats in de primaire sector gekaderd. Evelien Decuypere van het Strategisch Platform Insectenkweek sprak over het gedoogbeleid van het FAVV voor insecten in de voeding, in afwachting van uitsluitsel over de Europese Novel Food-regelgeving. Er zijn momenteel zeven insectensoorten toegelaten als voeder in aquacultuur. Dat wordt mogelijks uitgebreid naar toepassingen in de pluimvee- en varkenssector.
 
De medewerkers van Inagro brachten een overzicht van het praktijkonderzoek rond insectenkweek. Zo willen we de kweekefficiëntie verbeteren door in te spelen op bepaalde stadia van de levenscyclus. Filip Wouters, onderzoeker bij VIVES, bracht een economische analyse van de automatisatie van de meelwormkweek. En Willy Westenenk, Sprinkhaan bv, deelde zijn visie over insectenkweek op landbouwbedrijven.
 
bsf_meelworm.JPG
> Foto links: De larve van de zwarte soldatenvlieg verandert gewasresten in voeder. Inagro testte bonenloof, afgestookte witloofwortels, spruitkoolstokken, bloemkoolloof en preiresten.
> Foto rechts: Witloofwortels zijn het ideale menu voor de meelworm. Witlooftelers kunnen perfect insecten kweken wanneer de vraag naar witloof beperkt is. Hun leegstaande klimaatcellen worden benut en het is bovendien financieel interessant.
 
Insecten zien en proeven
 
Na de presentaties konden de aanwezigen napraten tijdens een receptie met insectenhapjes. De krekels omhuld met chocolade en cupcakes met meelwormpasta vielen in de smaak. Er was ook een geleid bezoek aan de insectenkweekruimtes van Inagro voorzien. Daar kregen onze medewerkers tal van praktische vragen.

De interesse in de opstart van insectenkweek op een landbouwbedrijf is groot. Tijdens deze eerste infoavond kon niet alles aan bod komen, want er komt veel kijken bij insectenkweek. Ondernemers die echt geïnteresseerd zijn, willen we graag ondersteunen. Volgend jaar organiseren we een kweekcursus, schrijven we een kweekhandleiding en zullen we een selectie landbouwers persoonlijk begeleiden.
 
Interesse?
  • Interesse in begeleiding bij de opstart van insectenkweek?
    Vul de vragenlijst in op www.insectinfo.be/enquête als je in aanmerking wil komen voor persoonlijke begeleiding in deze nieuwe sector.

 

  • Blijf op de hoogte van het insecten nieuws bij Inagro
    Registreer je gratis via www.inagro.be/login en vink daar 'insectenkweek' aan. Zo ontvang je nieuws uit ons insectenkweekonderzoek en persoonlijke uitnodigingen voor activiteiten en studiedagen rond insectenkweek rechtstreeks in jouw mailbox.

 

  • Bezoekmomenten insectenkweekcellen
    Elke maand organiseren we een bezoek aan ons praktijkcentrum insectenkweek. Dat is ook een ideale gelegenheid om vragen te stellen over (de automatisatie van) insectenkweek. Het volgende bezoekmoment is op vrijdag 8 november.

Meer info
 
 


De infoavond ‘Insecten kweken voor landbouwers’ kadert in de projecten Introsect en BioBoost.
logo_bioboost_introsect.png
Het VLAIO LA project ‘Introsect’ wordt voor 90 % gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en mede financieel ondersteund door Boerenbond, Destaco, Agropolis,  Mijten dierenvoeders, , ABS, Schoeller Alibert, Lessine, Wadudu en Nuscience.
Het Bioboost-project is een project binnen het Interreg V-programma 2 Zeeën, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.