Schaalverandering kenmerkt de hedendaagse land- en tuinbouwsector. En daar hoort vaak een nieuwe vergunning bij. Via trajectbegeleiding helpt Inagro landbouwers in de doordachte voorbereiding van hun bouw- of verbouwdossier. Ann Van Eeckhoutte is omgevingsambtenaar bij gemeente Heuvelland en verwijst landbouwers graag door naar Inagro. “Omdat de groei van bedrijven belangrijk is voor de gemeente, verdient ieder vergunningsdossier aandacht”, vertelt ze.

Groeien met respect voor de omgeving

Wie wil bouwen of verbouwen stapt naar de gemeente om een vergunning te bekomen. Dat geldt ook voor land- en tuinbouwers. “Heuvelland is een typische landbouwgemeente. Heel wat vergunningsdossiers gaan dan ook over landbouwbedrijven”, steekt Ann Van Eeckhoutte van wal. Als omgevingsambtenaar adviseert ze het college van burgemeester en schepenen over stedenbouwkundige handelingen in Heuvelland.

(Lees verder onder de foto.)

_WEB-copyright-Teja-De-Prins-6907_LowRes.jpg

 
Anticiperen op knelpunten of bezwaren
 
In een goed vergunningsdossier mag een gefundeerde motivatie van de gemaakte keuzes niet ontbreken. Denk bijvoorbeeld aan een logische inplanting, de integratie in het landschap en diverse milieu-aspecten. Daarom kloppen land- en tuinbouwers aan bij Inagro. “Dankzij onze landbouwkundige kennis kunnen we anticiperen op mogelijke knelpunten of bezwaren”, vult trajectbegeleider Kathleen Storme aan. “We plaatsen de plannen in een ruimere context en een langetermijnvisie.”
 
Samen met de landbouwer overloopt Kathleen de voor- en nadelen van verschillende opties. “Finaal helpen we hem ook om zijn keuzes te motiveren. Die motivatie hoeft niet uitgebreid te zijn, maar wel volledig.” Met een goede motivatie willen Inagro en de gemeente de kans op een succesvolle afloop van de vergunningsprocedure verhogen.
 
(Lees verder onder de foto.)
 
_WEB-copyright-Teja-De-Prins-6836.jpg

 
Meer aandacht voor milieu en integratie

Bij de vergunning van een bedrijfsgebouw komt heel wat kijken. De tendens naar schaalvergroting maakt het traject niet eenvoudiger. “Omdat er meer wettelijke eisen en meer controles zijn, groeit de aandacht voor milieu-aspecten”, gaat Ann verder. “En dat is normaal, want de gemeente wil bedrijven verder zien groeien, maar wel met respect voor de omgeving.”
 
Daarnaast impliceert een grotere omvang ook meer belangstelling voor de integratie in het landschap. Wie rekening houdt met de omgeving, creëert een draagvlak voor landbouw in de maatschappij. Dat beaamt Kathleen: “Ook al bouw je een landbouwbedrijf in landbouwgebied, toch moet je je keuzes motiveren. Net daarom is het belangrijk dat landbouwers al in de droomfase advies inwinnen.”
 
(Lees verder onder de foto.)
 
_WEB-copyright-Teja-De-Prins-6866_lowres.jpg

 
 
 
 
> Bekijk alle foto's bij dit artikel op onze Facebook-pagina.
> Wil je meer ontdekken over onze projecten en realisaties? Bekijk dan het volledige jaarverslag.


Dank aan Ann en Kathleen voor hun medewerking aan dit artikel.
Dank aan Teja De Prins II f o t o g r a f i e voor de reeks foto's bij dit portret.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving | -- Algemeen --