Tijdens het voorbije groeiseizoen volgden Inagro, PCA, PIBO, BDB, VO, Fiwap en Carah 86 praktijkpercelen op. De rassenkeuze maakten we op basis van het aandeel in het areaal in Vlaanderen en Wallonië. Het aantal proefrooiingen op eenzelfde perceel varieerde van 2 tot 5. In totaal deden we ± 340 proefrooiingen.

Terugblik opvolging praktijkpercelen aardappelen 2019

Eind juni namen we de eerste stalen op Amora-percelen. Tot dan toe hadden de aardappelen zich vlot kunnen ontwikkelen. Vanaf de eerste helft van juli zorgde de aanhoudende droogte voor een moeizame groei. Omdat het grootste deel van de bemonsterde percelen met Amora beregend werden, noteerden we toch hoge opbrengsten van gemiddeld 47 ton/ha.

Half juli gingen ook de staalnames in het halfvroege frietras van start. Dankzij een vlotte start van het groeiseizoen noteerden we op de bemonsterde percelen met Sinora (nauwelijks beregend) toch een normale eindopbrengst (bruto) rond 43 ton/ha.

 

Weinig neerslag

In totaal volgden we 70 praktijkpercelen met late frietrassen op. Bintje, Fontane, Challenger en Innovator vormen samen de belangrijkste rassen in België. Neerslag in juli en augustus viel bijna enkel onder de vorm van (hevige) onweders. De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen zeer ver uit elkaar maar overal sowieso onder tot ruim onder de normalen.

 

Opbrengsten 

  • Tot half augustus kon de Belgische opbrengst van Fontane standhouden rond het meerjarige gemiddelde. We eindigden uiteindelijk toch met een bruto-opbrengst van 45 ton/ha. Dat is zo’n 7 ton/ha (-13%) onder het meerjarige gemiddelde.
  • Ook Bintje eindigde 7 ton/ha (-15%) onder het meerjarige gemiddelde, met een bruto-opbrengst van 41 ton/ha voor 2019.
  • Op 18 praktijkpercelen met Challenger werden half augustus proefrooiingen gedaan. De resultaten wezen toen voor dit frietras op een normale opbrengst van 44 ton/ha. Begin oktober bleek de opbrengst van dit frietras net onder het meerjarige gemiddelde te eindigen (-2 ton/ha of -4%), met een wat fijnere sortering dan gewoonlijk.
  • Innovator werd enkel in Wallonië opgevolgd. Half augustus bleek al snel dat dat ras sterk te lijden had onder de droogte. Uiteindelijk haalden de bemonsterde praktijkpercelen niet meer dan een gemiddelde van 37 ton/ha. Dat is maar liefst 14 ton/ha onder het meerjarige gemiddelde of -27% (op bruto-opbrengst)!    

> Lees het volledige artikel op de website van het PCA.    

 

 

Inagro werkt in partnerschap met de vzw PCA. De Vlaamse vzw PCA, met zetel in Kruishoutem, coördineert alle onderzoek in aardappelen. Alle resultaten en mededelingen worden gebundeld op de website van de vzw PCA. Ook de afdeling akkerbouw van Inagro plaatst haar kennis en advies op die website.


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw