Voor de percelen gelegen in gebiedstype 1, 2 en 3 zijn er binnen MAP 6 verplichtingen voor de inzaai van een vanggewas. Naast de inzaai op (een deel van) het perceel moet je de ingezaaide percelen ook registeren op het e-loket. Daarvoor heb je nog tijd tot 31 oktober!

Vanggewassen ingeven op het e-loket!

Waar moet je vanggewassen inzaaien?

In de eerste plaats is de basismaatregel van toepassing voor percelen gelegen in de gebiedstypes 1, 2 en 3. Die basismaatregel stelt het volgende: als je de hoofdteelt oogst voor 1 september, dan moet je voor 15 september een vanggewas inzaaien of een nateelt aanbrengen in de loop van het najaar.

Binnen de gebiedstypes 2 en 3 moet je een vastgelegd doelareaal vanggewassen inzaaien.

 

Hoe kan je percelen registreren op het e-loket?

Je hebt drie mogelijke periodes die je kan aanvinken in de verzamelaanvraag:

VGV: vroeg ingezaaid vanggewas = inzaai voor 15 september

Van toepassing voor alle teelten, uitgezonderd maïs en niet-vroege aardappelen, waar een vanggewas wordt ingezaaid

VGM: middelvroeg ingezaaid vanggewas = inzaai tussen 15 september en 15 oktober

Enkel van toepassing voor niet-vroege aardappelen en maïs.

VGL: vanggewas dat je zaait op 15/10

Deze vanggewassen zijn te laat ingezaaid om in aanmerking te komen als doelareaal.

 

Het is belangrijk om je percelen te registreren, zodat de overheid over de juiste informatie beschikt bij een administratieve controle op de naleving van de verplichtingen omtrent vanggewassen.