Vorige zomer kwam het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) filmen op het proefbedrijf biologische productie van Inagro. Onderzoeker Joran Barbry legde voor de camera uit hoe het vasterijpadensysteem bijdraagt aan een optimale bodemconditie. Samen met zijn collega's toonde hij ons onderzoek naar strokenteelt als innovatief teeltsysteem met potentieel voor opbrengstverhoging en natuurlijke ziekte- en plaagbeheersing. Benieuwd? Klik zeker verder en bekijk het korte filmpje!

Innovatieve technieken in de biolandbouw uitgelicht

De biologische landbouw is een hoogtechnologische sector waarin innovatieve systemen en technieken snel ingang vinden om het ganse teeltsysteem meer weerbaar en veerkrachtig te maken. Om dat ook bij het brede publiek kenbaar te maken, bracht de VLAM deze zomer een bezoek aan het proefbedrijf biologische teelt van Inagro. Onze onderzoeker Joran Barbry gaf meer uitleg bij het vasterijpadensysteem waar de biologische cluster van Inagro mee werkt. Ook onderzoek naar strokenteelt, in het kader van een driejarig Europees project, kwam tijdens het interview aan bod.

 

> Lees het volledige artikel en bekijk het filmpje.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht