Het teeltseizoen loopt op zijn einde. De winterwerkzaamheden gaan van start of zijn al begonnen. Naast een goed beheer van de 1-meter teeltvrije zone zijn er nog enkele tips die we je kunnen meegeven.

Wist-je-datjes perceelsranden langs waterlopen

Groenbedekkers en de 1-meter teeltvrije zone

Begin 2018 zijn de controles op het naleven van de regelgeving omtrent de 1-meter teeltvrije zone begonnen. In 2018 - een overgangsjaar - werd er vooral sensibiliserend opgetreden. Maar 2018 was ook het laatste jaar waarin je de 1-meter teeltvrije zone nog mocht aanleggen. Vanaf dit jaar is dat niet meer algemeen toegelaten. Onder "aanleggen" verstaan we het klaarleggen en inzaaien van een geschikt gras(kruiden)mengsel. Bij het inzaaien van de groenbedekker let je er dus best op dat je de 1-meter teeltvrije zone niet mee bewerkt.  

Wat met controles binnen Vegaplan?

Wat betreft de invoering van de 1-meter teeltvrije zone (eis 4.3.24*D/I) dient de onafhankelijke controle instantie (OCI) minstens 1 perceel ter plaatse te controleren, ongeacht of dit perceel aangrenzend aan de onderneming gelegen is of niet. Indien een non-conformiteit wordt vastgesteld, is de corrigerende maatregel het verwijderen van de aanwezige teelt in die strook. De landbouwer stuurt daarvan bewijs via foto’s naar de OCI, ten laatste 1 maand na de vaststelling.

De teeltvrije zone geldt voor alle waterlopen die paars of blauw gekleurd zijn op de verzamelaanvraag en enkel voor percelen waarop de hoofdteelt na 1 september 2018 werd ingezaaid. Wanneer de non-conformiteit niet wordt opgelost binnen de vooropgestelde termijn, kan de OCI het Vegaplan-certificaat niet uitreiken.

Gemeente kan je misschien ondersteunen in onderhoud

De 1-meter teeltvrije zone aanhouden is één zaak, ze onderhouden is iets anders. De strook niet beheren zal probleemonkruiden in de hand werken. Een goed maaibeheer zal na verloop van tijd zorgen voor een stabiele vegetatie waar de landbouwer weinig omkijken naar heeft. Nu tijd investeren zal in de toekomst lonen.

Sommige gemeenten ondersteunen hun landbouwers bij dat onderhoud. Zo kan je bij de gemeenten Wingene, Beernem, Oostkamp en Ruiselede terecht voor een tussenkomst bij het onderhoud van de 1-meter teelt. Maar ook andere gemeenten hebben hun interesse getoond om een dergelijke tussenkomst in hun werking op te nemen. Informeer dus even bij jouw gemeente. Wie weet krijg je een financieel duwtje in de rug.


Voor meer informatie

Tom Van Nieuwenhove
T 051 27 33 92
E tom.vannieuwenhove@inagro.be

2019-10-04-AM-akkerrandenbanner.jpg


2019-10-04-AM-logowatertalk1.jpg