Het afgelopen jaar hebben we bijkomende informatie verzameld over Fusarium oxysporum f.sp. lactucae. Die aanvullingen vin je in de nieuwste versie van het hygiëneprotocol. Daarbij hoort onder andere een  tabel met rassen die in aanmerking komen om te telen in besmette gronden met Fol1 en/of Fol4. Daarnaast worden producten met dosis en inwerktijd vermeld, zodat ontsmetting van materialen op een goede manier kan gebeuren.    
Fusarium in kropsla - update hygiëneprotocol
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten