Door de regenval van de laatste dagen wordt het captatieverbod in het ganse IJzerbekken en de onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen ingetrokken. Dat besliste West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé op 3 oktober. Lokaal kunnen er wel nog beperkingen gelden. Daarover lees je meer in dit nieuwsbericht.
Droogtemaatregelen in West-Vlaanderen ingetrokken
In het IJzerbekken viel er de voorbije tien dagen zo’n 60 tot 90 liter regen, gezapig zodat het goed de bodem bevochtigt. Dat is een verademing voor de waterlopen. De IJzer haalt opnieuw het streefpeil. Persoonlijke watervoorraad worden terug aangevuld. De volgende dagen blijf het weer wisselvallig. De vraag naar bijkomend oppervlaktewater is in deze periode eerder beperkt.
 
Het captatieverbod als uitzonderlijke maatregel is daardoor niet langer noodzakelijk. De situatie blijft echter zorgwekkend. Het opgebouwde neerslagtekort is nog niet weggewerkt, met lokaal sterke knelpunten. En tijdens de maand september werden in vergelijking met augustus hogere zoutwaarden in de waterlopen gemeten en dit in gans West-Vlaanderen. De neerslag de voorbije 10 dagen leidde niet overal tot de verwachte verbetering.
 
 
Wat heeft de gouverneur precies beslist?
 
Het captatieverbod in het ganse IJzerbekken en de onbevaarbare waterlopen in de rest van West-Vlaanderen wordt opgeheven.
 
Let wel: lokaal (polder of gemeente) kunnen er wel nog beperkingen gelden. Raadpleeg dus zeker de website van jouw gemeente of informeer je bij het polderbestuur.
  • De geleidbaarheid (zoutdruk) is in een aantal polderwaterlopen nog zeer hoog. Informeer je daarover bij je polderbestuur.

> Bekijk het politiebesluit voor de opheffing van het captatieverbod in het IJzerbekken en in de onbevaarbare waterlopen.

 
 
Waterkwaliteit meten
 
De gouverneur stelt dat de situatie zorgwekkend blijft. Het opgebouwd neerslagtekort is nog niet weggewerkt met lokaal sterke knelpunten. Zo is het peil van de Blankaartvijver nog 35cm onder streefpeil en kampt men in het lagergelegen De Moeren, aan de Franse grens met dezelfde problemen. De waterkwaliteit laat er bovendien niet toe water in te laten uit andere waterlopen of uit Frankrijk.
 
Tijdens de maand september werden in vergelijking met augustus hogere zoutwaarden in de waterlopen gemeten en dit in gans West-Vlaanderen. De neerslag de voorbije 10 dagen leidde niet overal tot de verwachte verbetering. Zo registreerde het Lokanaal in Veurne op 2 oktober nog een geleidbaarheid van rond de 11.000 µs/cm, wat meer dan vijf keer hoger is dan de drempel voor drinkwater. Het is sterk aanbevolen om altijd de waterkwaliteit te laten meten voor je het water gebruikt voor de beregening van gewassen en als drinkwater voor dieren.  
 
 
 

Heb je nog vragen?

Meer info vind je op deze webpagina van de Provincie West-Vlaanderen en op www.opdehoogtevandroogte.be.          

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs via klantenservice@inagro.be          
 

We volgen het overleg op Vlaams niveau op de voet. In het West-Vlaamse overleg brengen we de specifieke zorgen vanuit de landbouwsector ter tafel. Via onze nieuwsbrief, website en eventuele flitsberichten houden we je op de hoogte van eventuele beslissingen.          

Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Algemeen -- | -- Crisis --