Dat carbon farming goed is voor de vruchtbaarheid van landbouwbodems en tegelijk bijdraagt aan het bereiken van klimaatdoelstellingen staat buiten kijf. Om hier effectief mee aan de slag te gaan, ontbreken landbouwers echter vaak een extra duwtje op economisch vlak. Door bijeenkomsten te organiseren en te brainstormen over de creatie van mogelijke win-win situaties met andere partijen, proberen we dit proces te stimuleren.  

Bijeenkomsten rond mogelijkheden voor koolstofopslag in Vlaamse bodems

Carbon Farming, of opslag van koolstof in de bodem, is een veelbelovende manier om klimaatverandering te vertragen en om de vruchtbaarheid van onze landbouwgrond te vergroten. Op deze manier draagt Carbon Farming bij aan regionale en nationale klimaatdoelstellingen. Duurzaamheid en klimaat zijn hot topics. Iedereen kan inspanningen doen naar duurzaamheid toe, maar enkel de landbouwer is in staat om CO2 uit de lucht te halen via toepassing van technieken zoals inzaai van groenbedekker, gebruik van compost, gereduceerde of niet kerende bodembewerking,… Echter, de investeringen zijn op vandaag niet steeds rendabel voor het landbouwbedrijf op zich. Samenwerking met spelers van binnen of buiten de agrifoodketen kan een win-win creëren voor de verschillende partijen, getuigen buitenlandse voorbeelden en duurzaamheidsinitiatieven in samenwerking met ontwikkelingslanden waar reizigers bijvoorbeeld betalen voor de aanplant van bomen om de CO2 voetafdruk van hun reis te compenseren. Binnen het project Carbon Farming wordt begeleiding voorzien om op lokaal niveau landbouwers samen te brengen met geïnteresseerde partijen zowel uit de voedings- als niet voedingssector. De eerste verkennende bijeenkomst vond plaats op 12 september te Gent. Verder staan individuele gesprekken op de agenda. De eerste contacten tonen reeds interesse uit verschillende hoeken. Zowel voedingsverwerkende bedrijven als evenementen, non-profit organisaties en bedrijven die niets met de landbouwsector gemeen hebben beseffen dat samenwerking met de landbouwsector een unieke kans biedt om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Het is nu zaak om deze uit te werken tot haalbare initiatieven, en te komen tot samenwerking waarbij alle spelers overtuigd zijn van de meerwaarde op niveau van hun organisatie.

Meer info:

Voor vragen omtrent dit project of interesse rond uitwerking van een initiatief in dit domein kan je terecht bij:
Franky Coopman; Franky.Coopman@inagro.be of 051 27 33 45
Evelien Lambrecht; Evelien.Lambrecht@inagro.be of 051 14 03 49

Schrijf je in voor de Carbon Farming nieuwsbrief

 

Deze blog kadert in het Interreg-project Carbon Farming.