De tuinbouwsector produceert heel wat biomassa. Slechts een deel daarvan - de peulen, de krop, de vruchten… - wordt verkocht. De rest van het gewas blijft vaak onbenut. Nochtans bevatten ook wortels, stengels en loof tal van voedingsstoffen. Wist je dat je insecten kan inzetten als verwerker van je gewasresten? Het is slechts één van de mogelijkheden die professionele insectenkweek te bieden heeft. Kom meer te weten op onze infoavond 'insecten kweken voor landbouwers' op 17 oktober.

 
Insectenkweek met tuinbouwreststromen

Onze medewerkers van het praktijkcentrum insectenkweek gingen na hoe je op industriële schaal insecten kan kweken op gewasresten.


Larve verandert gewasresten in voeder
Reststromen verwerken tot humane voeding is lastig, maar de larven van de zwarte soldatenvlieg kunnen hier wel weg mee. Het zijn echte alleseters en ze hebben altijd grote honger. De insecten kunnen niet alleen ingezet worden als ‘afvalverwerker’, ze bevatten bovendien ook een hoogwaardig insecteneiwit. Dankzij hun hoge eiwit- en calciumconcentratie zijn de larven geschikt als dierenvoeder. Dit wordt al toegepast bij huisdieren en in industriële viskweek.


Welke gewasresten zijn geschikt?
We deden al testen met bonenloof, afgestookte witloofwortels, spruitkoolstokken, bloemkoolloof en preiresten. Door deze gewasresten in een juiste verhouding te mengen met bijvoorbeeld tarwegistconcentraat, aardappelstoomschillen en spelthullen, kan je tot 80% gewasresten in het voedersubstraat van de zwarte soldatenvlieglarve mengen. Bij spruiten bijvoorbeeld komt dit er concreet op neer dat we met de gewasresten van 1 hectare, 5 ton verse larven kunnen produceren.


Ontdek meer over insectenkweek met tuinbouwreststromen!
Op 17 oktober organiseren we een infoavond ‘Insecten kweken voor landbouwers’. We laten je kennismaken met het onderzoek bij Inagro, de wetgeving en de praktische kant van insectenkweek. Er is ook en bezoek aan de kweekcellen voorzien.


Blijf op de hoogte van het insecten nieuws bij Inagro

Registreer je gratis via www.inagro.be/login en vink daar 'insectenkweek' aan. Zo ontvang je nieuws uit ons insectenkweekonderzoek, rechtstreeks in jouw mailbox. En persoonlijke uitnodigingen voor activiteiten en studiedagen rond insectenkweek.
 
 

Meer info
Carl Coudron
carl.coudron@inagro.be

 

De infoavond ‘insecten kweken voor landbouwers’ kadert binnen de projecten Introsect en BioBoost.
logo_bioboost_introsect.png

Het VLAIO LA project ‘Introsect’ wordt voor 90 % gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en mede financieel ondersteund door Boerenbond, Destaco, Agropolis, Fertira, Mijten dierenvoeders, Lambers-Seghers, ABS, Schoeller Alibert, Aqua4C, Lessine, Squama, Wadudu en Nuscience.

Het Bioboost-project is een project binnen het Interreg V-programma 2 Zeeën, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten | Groenten Open Lucht | Witloof