Eind vorige week maakte VLM de geselecteerde percelen voor een nitraatresiducontrole bekend. Om de staalname voor deze percelen aan te vragen dien je vanaf dit jaar de aanvraag via SNapp te doen. SNapp kennen we reeds voor het aanmelden van stalen voor het verlagen van fosfaatklasse.    

  
Aanmelding nitraatresiducontrole nu ook via SNapp!

De aanvragen voor nitraatresiducontrole kunnen nu reeds gebeuren. Om alles vlot te kunnen inplannen vragen we ook om dit zeker zo spoedig mogelijk te doen. Je kan hierbij zeker een voorkeursdatum voor staalname meegegeven. Dus indien je de staalname liever pas in november laat uitvoeren, is het beter dit nu reeds aan te vragen met vermelding om pas in november te bemonsteren.  

Het aanvragen voor de nitraatresidustalen gebeurd dus via SNapp. Hiervoor werd een keuzemenu toegevoegd aan het startscherm van SNapp.    

Keuzemenu SNapp.PNG

Na het aanvinken van "nitraatresidu" verschijnen de geselcteerde percelen. Deze percelen vink je ook aan, of bij een tegenanalyse een deel van deze percelen.
   

Bemonstering toevoegen.PNG

Nadien kom je op een pagina terrecht waar je het labo kan selecteren en een vrije opmerking kan plaatsen. Dit vrije opmerkingsveld kan je gebruiken om bijvoorbeeld een vaste staalnemer te vermelden of om een voorkeur qua datum waarop de staalname gebeurd mee te geven.
   

Hoe je een aanvraag doet via SNapp kan je nog eens nakijken op de website van VLM: Handleiding Snapp of via een verkorte handleiding op onze Inagro website: Korte handleiding SNapp   

Mochten er nog vragen zijn kan je steeds terecht bij het labo van Inagro.  

T 051 27 33 30
   

info.labo@inagro.be