Op 6 september organiseerden het departement Landbouw en Visserij, Inagro, PCG, Boerenbond, Taco, Greenfarm en Ingro een demonamiddag wortelen op het demoplatform in Westrozebeke. Zo'n 150 geïnteresseerden gingen het veld op. We brachten een interessante verzameling van actuele thema's in de wortelteelt. Daarvoor kregen we ook ondersteuning van de zaadhuizen die betrokken zijn bij het demoplatform.

Veel belangstelling voor worteldemo op 6 september

Stilaan een traditie

Eerder organiseerden de onderzoekspartners al demo's rond spruitkool en bloemkool. Het grote succes motiveerde ons om er ook een te organiseren voor wortelen. We legden een worteldemoplatform aan op een veld van Johan Laevens-Baert in Westrozebeke. Samen met PCG legden we er diverse demoproeven aan, die we nauwkeurig opvolgden.

Het programma van de demonamiddag op 6 september vulden we met een bonte verzameling van teelttechnische thema's, zoals rassenproeven, wortelvliegbestrijding, ziektebeheersing, mechanische onkruidbestrijding, beregenen en bodemkwaliteit aan bod. De volledige lijst van aangelegde proeven vind je in deze proefveldbrochure. Let wel: veel proeven zijn nog niet beëindigd.

 

Wortelvlieg

Op het demoplatform legden we twee wortelvliegproeven aan. In de praktijk wordt het middel Cruiser om diverse redenen niet meer gebruikt als zaadcoating tegen wortelvlieg. Andere maatregelen dringen zich dan ook op. De aantasting op het demoveld bleef evenwel uit. In de proefveldbrochure vind je interessante info over de geleide bestrijding van wortelvlieg in de praktijk.  


wortelvliegplaat.jpg
Foto: gele vangplaat met wortelvliegen

Zaaidichtheid

We legden ook twee zaaidichtheidsproeven aan. Daarin willen we nagaan welk effect een dichtere zaai heeft op de uiteindelijke sortering. Vooral in groeizame jaren kunnen wortelen te dik worden voor het doel waarvoor ze werden ingezaaid. Door de droogte was de sortering nog behoorlijk fijn.

 

Herbiciden

Sinds Linuron van de markt verdween, zoeken veel worteltelers naar de meest efficiënte herbicidencombinatie in na-opkomst om moeilijke onkruiden, zoals perzikkruid, kleinkruiskruid, zwarte nachtschade en aardappelopslag, te bestrijden. Op dit veld was de onkruiddruk na de vooropkomsttoepassing volledig afwezig. De objecten waarop we Defi® toepasten in het 2-3 bladstadium vertoonden tot 50 % gewasremming door vrij veel regen na de toepassing. De remming was volledig uitgegroeid. We moeten afwachten welk effect er finaal zal zijn op de opbrengst.

herbicidenschade wortelen.jpg
Foto: veel regen na toepassing gaf gewasremming door herbiciden.


Mechanische onkruidbestrijding

Ook mechanische onkruidbestrijding kwam ruimschoots aanbod tijdens de demonamiddag. In wortelen wordt meer en meer geschoffeld en vooral aangeaard om groene koppen te beperken.  

schoffelen wortelen.jpg
Foto: aanaarden van wortelen om groene koppen te vermijden.


Ziekten

In onze fungicideproeven vergeleken we diverse schema’s. Zo willen we de werking verbeteren door uitvloeiers of hulpstoffen toe te voegen. In de proef was vrij veel witziekte aanwezig.

 

Bodem en water

Tot slot besteedden we ook aandacht aan een goede bodem, met uitleg over de mogelijkheden van de Verisbodemscanner. Bij de irrigatie kwam de beregeningstool, een handig middel om de kostprijs van beregening te berekenen, aan bod.    

irrigatie.jpg

Foto: irrigatiekanon op mestvat

 

 

Vervolg

Op dit demoplatform organiseren we nog twee studiedagen. Nabij de oogstdatum kan je de rassenproeven bezoeken. Daarnaast organiseren we een studieavond over onze bevindingen in de wortelteelt en andere praktische info. Via de agenda in onze nieuwsbrief zullen we je tijdig op de hoogte brengen van de datums.


Meer info

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij