In het LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden' zoeken de projectpartners naar de best beschikbare techniek om nitraat uit drainagewater te halen. Door die techniek op strategische plaatsen in te zetten, hopen de onderzoekers om de nitraatdruk ter hoogte van MAP-meetpunten structureel naar beneden te krijgen. Maar na de ontwikkeling dient de techniek ook in de praktijk te worden gebacht en daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. Daarom gaan de projectpartners ook na hoe deze techniek gefinancierd kan worden om ze in de praktijk uit te rollen.

De koppen bij elkaar rond nitraat in drainagewater

De best beschikbare techniek  

Het Laboratorium voor Proces- en Milieutechnologie (PETLab) van de KU Leuven ontwikkelde enkele jaren geleden een waterzuiveringstechniek voor de verwijdering van nitraten uit spuistroom geproduceerd in de glastuinbouw. In dit project werd de installatie verder verfijnd voor de zuivering van velddrainagewater. De techniek is gebaseerd op een zuivering via denitrificatie in een slib-op-drager-systeem, een zogenaamde MBBR. Dat is een biologisch proces waarbij micro-organismen groeien op vaste dragers die in suspensie worden gehouden in de biologische reactor. De micro-organismen zetten de nitraten om in het onschadelijke stikstofgas. 

Binnen het project worden drie installaties gebouwd om de techniek op veldschaal te testen. De installaties in Buggenhout en Onze-Lieve-Vrouw-Waver zijn al opgeleverd. Die in Staden zal in 2019 worden opgestart.  

2019-02-22_vastedragermateriaal.dib.bmp


Wie zijn de stakeholders?

De eerste vraag bij het bepalen van een financieringsmethode is 'wie zijn de stakeholders', wie heeft er baat bij het gebruik van een dergelijke techniek? Uit de workshop bleek dat heel veel spelers in de landbouw een voordeel halen uit een lager nitraatgehalte in het oppervlaktewater. Zo haalt niet enkel de landbouwer voordelen uit het systeem, maar ook de overheden, drinkwatermaatschappijen, verwerkende industrie, veilingen, veevoederbedrijven, vakorganisaties, meststoffenproducent en -leverancier. Ook natuurverenigingen en consumenten hebben in dit verhaal een rol te spelen en verantwoordelijkheid op te nemen.

Dankzij lagere nitraatwaardes in het oppervlaktewater blijven landbouwers uit focusgebied, wat hun bedrijfsvoering ten goede komt. Ook industrie, veiling en consument plukken de vruchten omdat de productiehoeveelheid en -kwaliteit behouden kan worden. Drinkwatermaatschappijen krijgen water van betere kwaliteit. Dat doet hun zuiveringskosten dalen. Voor natuurorganisaties betekent een lagere nitraatwaarde minder kosten bij het beheer van natuurgebieden. Een hele rist belanghebbenden heeft dus iets te winnen bij goede nitraatwaarden in het oppervlaktewater.  


Inspiratie voor financiering van de techniek in de praktijk  

Nadat we de stakeholders bepaalden, dacht we na over mogelijke financieringsmethoden. Daarvoor kenen we hoe anderen – voornamelijk in het buitenland – analoge trajecten uitwerkten. We deden veel inspiratie op, zowel ideeën van jaarlijkse bijdragen als systemen met éénmalige bijdragen. We maakten ook kennis met systemen waarbij zowel financiële bijdragen als diensten werden geleverd. Nu is het zaak om uit alle ideeën enkele voorstellen te destilleren om de techniek in de praktijk te financieren.

Voor meer informatie:
Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be of 051 27 33 92


In samenwerking met
Elise Vandewoestijne - PCG, Kruishoutem
D. Huits & T. Van Nieuwenhove - Inagro, Rumbeke-Beitem
P. Van Aken, N. Lambert & R. Dewil - KU Leuven, Technologiecampus De Nayer
E. Goovaerts & J. De Nies - Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

2019-09-18-AM-PCGINPSKWKU.PNG


Met de steun van
Onderzoek in het kader van het LA-traject ‘Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden’ met steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Logo_Agentschap Innoveren en Ondernemen VLAIO_500x117.png