Wie percelen heeft in gebiedstypes 2 en 3 moet voldoen aan extra maatregelen. Daarvoor kan je nog tot 19 september een vrijstelling aanvragen via het e-loket van de Mestbank.

MAP 6 - Aanvraag vrijstelling verlengd tot 19 september

Voor deze maatregelen kan je als landbouwer met percelen in gebiedstypes 2 en 3 een vrijstelling aanvragen:

  • een verlaging van de werkzame stikstofnorm;
  • een verplicht aandeel vanggewassen;
  • de verplichting om mest na 1 augustus te laten voeren door een erkend vervoerder.  

De vrijstelling aanvragen verloopt via het e-loket van de Mestbank. De aanvraagperiode voor de vrijstelling werd verlengd tot 19 september!

Een vrijstelling aanvragen houdt in dat je tussen 1 oktober en 15 november een bedrijfsevaluatie laat uitvoeren. Vanaf 14 oktober kan je op de staalname-applicatie SNapp opzoeken welke percelen bemonsterd zullen worden. Daar kies je dan ook het erkend labo om jouw nitraatresidu’s te laten bepalen. Door je aanvraag later in te dienen, zal de Mestbank geen vaststellingsverslagen meer kunnen verwerken. 
 

Heb je vragen? Je kan ons altijd bereiken via 051 27 32 00 of info@inagro.be.


Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | -- Algemeen --