Teelten als prei, knolselder en sluitkolen staan nog een lange tijd op het veld. Is bemesten met kunstmeststoffen nog toegelaten? Als vollegrondgroenteteler mag je in het najaar bemesten als je enkele voorwaarden naleeft. Wij zetten ze voor jou op een rijtje.

Vollegrondgroenteteler, nu bemesten met kunstmest mag op enkele voorwaarden

Voorwaarden

  • Laat een erkend laboratorium een bodemstaal nemen en analyseren van het perceel waarop je wil bijbemesten. TIP: Inagro is een erkend laboratorium. Contacteer ons labo via info.labo@inagro.be of 051 27 33 30.
  • Bekijk het analyseresultaat en stem je bemestingsdosis af op het advies. Zo hou je rekening met de hoeveelheid stikstof in je bodem én wat het gewas nog nodig heeft. Dien je meer nutriënten toe dan het advies aangeeft, dan worden ze niet meer door het gewas opgenomen en rijken ze het bodemprofiel aan.
  • Je mag maximaal 60 kg werkzame stikstof/ha aanwenden uit type 3 meststoffen (o.a. kunstmest) binnen een periode van 2 weken. In totaliteit (september-oktober) is het maximum 100 kg werkzame stikstof/ha.  
  • Bemest ten laatste op 31 oktober.


Respecteer de afstandsregels

Vergeet tijdens je veldwerkzaamheden niet om altijd 1 meter van een waterlichaam te blijven. Specifiek voor bemesting is de te respecteren afstand 5 meter van de geklasseerde waterlopen. Wanneer je die goede landbouwpraktijken toepast, beperk je de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater en draag je bij aan een betere waterkwaliteit. 

 

Overtredingen worden beboet

In het najaar voert de Mestbank controles uit op het naleven van deze regels. Een overtreding kan leiden tot een geldboete met intrekking van een verkregen vrijstelling of het niet verkrijgen van een aangevraagde vrijstelling en een inkorting op de betalingsrechten. Een verwittigd man is er twee waard!

Meer info?

Heb je nood aan extra uitleg of advies? Onze adviseurs zijn bereikbaar via 051 27 32 00 of info@inagro.be.

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht