Begin 2019 legden we een rassenproef aan met bloemkool voor de vroege teelt. We kozen een ruim aanbod kwaliteitsvolle rassen voor vrijsterteelt. In totaal vergeleken we elf rassen met elkaar. Het gekende Aerospace (Syngenta) alsook Ansari (Syngenta), Flirt (Clause) en Tirza (Hazera) gaven een goede kwaliteit en sorteerden vlot meer dan 90% Flandria-kolen.    

 
Rassenproef bloemkool vrijsterteelt

Alle rassen voldeden  

Alston (Sakata) gaf duidelijk de zwaarste kool (1,65 kg/kool). Alcala (Bejo), Arienzo (Rijk Zwaan) en Kornalu (Syngenta) voldeden. SV5777 AC (Seminis) was het vroegst en lijkt beloftevol, maar heeft wellicht iets meer stikstof nodig voor een goede kwaliteitssortering. Ook Bering (Syngenta) en Whiton (Sakata) waren vroeg, en net als SV57777 AC kwalitatief iets minder.

 

Natte zandleem liet niet toe om vroeger te planten 

Deze proef werd gezaaid in 4 cm perspotten op 8 februari en uitgeplant op 3 april op een afstand van 70 cm op 53 cm in een zandleembodem. De stikstofbemesting bestond uit 500 kg/ha ammoniumnitraat, toegediend als bandbemesting tijdens het planten. Later in het groeiseizoen werd er bijbemest met 500 kg/ha kalknitraat. Na het planten werden de kolen tot 22 mei afgedekt met acryldoek. De oogst begon op 7 juni en eindigde op 20 juni. Er werd 1 maal beregend (met 20 l/m², op 22 mei).

 

Acryldoek houdt insecten weg

Dankzij afdekking met acryldoek, een bijbemesting en een beregening hadden de planten tegen eind mei veel bladmassa ontwikkeld. De koolvorming verliep in goede omstandigheden. Er werden tijdens de teelt geen ziekten of plagen vastgesteld, hoewel er niet werd behandeld.

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht