Om minder antibiotica te gebruiken, kiezen varkenshouder er steeds meer voor om biggen en zeugen te vaccineren. Daarvoor moet je je houden aan bepaalde regels. Hoe bewaar je de vaccins? Welk materiaal gebruik je best? Hoe dien je een vaccin toe? Je vindt de belangrijkste tips terug in dit protocol!

Protocol: tips voor een optimale vaccinatie

TIP! Print het schema "Goede vaccinatiepraktijken" af en hang het op een zichtbare plaats.

 

STAP 1: het vaccin bewaren

 • Berg het vaccin onmiddellijk na de levering op.
 • Controleer de temperatuur van de koelkast met een min. en max. termometer. De ideale temperatuur is tussen 3 en 8 °C.
 • Bewaar geen vaccins in de deur van de frigo.
 • Koop niet teveel vaccins aan in verhouding tot het benodigde aantal!
 • Meng je levende vaccins, gebruik ze dan onmiddellijk op. Dergelijke mengsels kan je NIET bewaren!

 

STAP 2: het vaccin klaarmaken voor gebruik

 • Gebruik wegwerpnaalden (1 per zeug, 1 per nest en 1 per 10 biggen).
 • Vaccineer met D3-naalden. Die zijn opspoorbaar aan de slachtlijn.
 • Spoel de spuiten regelmatig uit met heet water.
 • Gebruik een naald met de juiste lengte:
  • biggen in kraamhok: 10 mm
  • biggen in batterij: 20 mm
  • vleesvarkens: 30 mm
  • gelten: 40 mm
  • zeugen: 40-50 mm
 • Gebruik een naald met de juiste diameter: tussen 0,8 en 1,1 mm afhankelijk van de viscositeit van het vaccin.

 

STAP 3: het vaccin toedienen

 • Gebruik per vaccin aparte naalden en spuiten.
 • Voorkom menging van verschillende vaccins.
 • Vaccineer geen zieke dieren.
 • Volg altijd de richtlijnen van de fabrikant.
 • Gebruik deze methodiek:
  • Intramusculair
   • een hand achter het oor of twee vingers bij biggen
   • naald loodrecht + horizontaal op de hui
  • Subcutaan
   • korte naald
   • juist door de hui
  • Oraal
   • individueel drenchen
   • drinkwaterbakjes
  • Intradermaal
   • eender waar op de huid, maar niet op haren. Liefst op losse zacht huid, bv. nek, achterhand...

 

 

Dit protocol werd ontwikkeld in kader van het LEADER-project 'Tope Wroeten in de Westhoek'.

2019-04-11-DP-topewroetenbanner.jpg.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij