Door de aanhoudende droogte geldt sinds juli een oppompverbod voor landbouwers in West-Vlaanderen. Op 4 september besliste West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé dat het opnieuw mogelijk is om te capteren uit een deel van de Mandel en de Gaverbeek. Enkel op het gedeelte 1e categorie is captatie toegestaan. Voor de overige waterlopen blijft het oppompverbod van kracht. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.
Aangepaste droogtemaatregelen in West-Vlaanderen
Wat houdt het verbod precies in?
 
Op basis van het besluit van de gouverneur (dd. 4 september) is het verboden om water te capteren uit alle waterlopen gelegen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, met uitzondering van:
  • waterlopen gelegen in de Oostkustpolder;
  • waterlopen gelegen in de Nieuwe Polder van Blankenberge;
  • de Mandel (enkel op het gedeelte 1e categorie) en
  • de Gaverbeek (enkel op het gedeelte 1e categorie).

> Op deze kaart zie je een algemeen overzicht van waar je wel en niet mag capteren.

kaartpersbericht_captatie04092019.jpg
 


Vergunning nodig
       

Om water te kunnen oppompen uit de onbevaarbare waterlopen in de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder van Blankenberge moet je als landbouwer wel over de nodige vergunning beschikken. Binnen de polders neem je daarvoor contact op met het betrokken polderbestuur. Voor captaties uit de bevaarbare waterlopen kan je hier nalezen wat er moet gebeuren.

Wat mag wel nog?

  • Een captatieverbod is geen irrigatieverbod. Heb je nog water in eigen voorraden, dan mag je dat water wel gebruiken voor irrigatie.
  • Dieren die in de weide staan, mogen via een weidepomp water drinken uit een waterloop.
  • Water capteren met een spuittoestel om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen is wel nog toegestaan.

De alternatieven

UPDATE 6/09: De provinciale dienst waterlopen heeft beslist om het provinciaal spaarbekken in Langemark vanaf vandaag (6/09) om 13 uur te openen voor captatie. Wil je daar capteren, gebruik dan enkel het voorziene aftappunt. Oppompen zal toegelaten worden zolang aanzuigen via dit aftappunt mogelijk is.

 

1. Aquafin opent opnieuw aantal stations voor waterbevoorrading        
 
Aquafin stelt opnieuw water ter beschikking. Omdat er sinds dit jaar wettelijke verplichtingen zijn om dit water aan te bieden, kan Aquafin dat niet meer op alle waterzuiveringsstations voorzien. Momenteel is dat in de provincie West-Vlaanderen enkel mogelijk in de stations in Roeselare, Menen, Harelbeke, Waregem, Ieper, Tielt, Diksmuide, Brugge en Oostende. Aquafin bekijkt nog of het binnen de nieuwe wetgeving mogelijk is om extra locaties open te stellen.          

Vooraleer je water ophaalt, moet je een contract afsluiten.  Aquafin vraagt een vergoeding van € 160 per maand, ongeacht de hoeveelheid water die je ophaalt.    

Ook belangrijk: Volgens de nieuwe Vlaamse wetgeving is het gebruik van effluent onderhevig aan het mestdecreet. Dat betekent dat Aquafin een register zal bijhouden en driemaandelijks aan de Mestbank zal rapporteren. Houd er rekening mee dat dit 'water' dus ook meetelt in de mestbalans van je bedrijf.


2. Drinkwater voor vee
Er worden geen uitzonderingen toegestaan voor captatie van drinkwater voor vee. Veehouders die door hun eigen watervoorraad heen zitten én geen aansluiting hebben op het openbaar drinkwaternet, kunnen wel een beroep doen op de brandweer voor wateraanvoer. Om van die uitzondering gebruik te maken heb je als veehouder een attest nodig van je gemeentebestuur waaruit blijkt dat er op het postadres effectief geen aansluiting is op het openbaar leidingwaternet.        


3. Lokale initiatieven om water beschikbaar te stellen        
 
Verschillende gemeenten nemen initiatieven om lokaal water aan te bieden. Opvangen van bemalingswater bij bouwputten is een voorbeeld. Het is belangrijk om de informatiekanalen van je eigen gemeente of stad op te volgen.        
Ook op de website van de provinciale dienst waterlopen wordt een overzicht bijgehouden van gekende initiatieven om bijvoorbeeld private putten open te stellen.        
Strenge controles

De gouverneur gaf tijdens het overleg nog mee dat er een strikte handhaving van de opgelegde captatiebeperkingen toegepast zal worden.

Heb je nog vragen?

Meer info vind je op deze webpagina van de Provincie West-Vlaanderen en op www.opdehoogtevandroogte.be.          

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs via klantenservice@inagro.be          
 

We volgen het overleg op Vlaams niveau op de voet. In het West-Vlaamse overleg brengen we de specifieke zorgen vanuit de landbouwsector ter tafel. Via onze nieuwsbrief, website en eventuele flitsberichten houden we je op de hoogte van eventuele beslissingen.          

Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Algemeen -- | -- Crisis --