Momenteel staat de maïs er op de meeste percelen nog zeer groen bij. Toch merken we op dat planten al verder gerijpt zijn dan we op het eerste gezicht zouden denken. In dit nieuwsbericht brengen we een uitgebreide stand van zaken.

Afrijping maïs in Vlaams LCV-netwerk

Hier en daar bereiken de korrels het deegrijpe stadium en beginnen de schutbladeren en onderste bladeren van de plant te verdrogen. De meeste maïsrassen beschikken tegenwoordig over een goede staygreen, waardoor de planten relatief lang groen blijven. Maar dat betekent niet dat de planten nog niet rijp zijn! Het is dus zeer belangrijk om tijdig de rijpheid van de kolven in te schatten.

Let op: op het moment dat de bladeren zichtbaar beginnen afdrogen kan het drogestofgehalte al snel groter worden dan 36% DS. Als het dan nog een week of langer duurt voor de loonwerker kan komen, zit je meestal al boven het ideale rijpheidsstadium.

Het DS% varieert momenteel van 22% voor de late rassen tot net boven 30% voor de stalen van de vroegrijpe rassen. Op weekbasis stijgt het gehalte 2% tot 4%. Als de stijging zich in dat tempo voortzet, dan zal behoorlijk veel maïs over 2 weken al hakselrijp zijn.

 

Standvanzakenmais_190904.jpg

Let op: de cijfers die je in de vakpers kunt raadplegen, zijn de resultaten van de stalen die bijan een week eerder genomen zijn. Volg je percelen dus goed op en maak tijdig afspraken met de loonwerker!> Bekijk ook de overzichtskaart van de afrijping in Vlaanderen.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Melkveehouderij | Vleesveehouderij