Dit najaar bieden we de aardbeitelers opnieuw enkele nuttige diensten aan. Via het bloemknoponderzoek volg je de ontwikkelingsfase van jouw plantgoed op het trayveld op de voet. Dankzij de monitoring van plagen en nuttigen wordt biologische bestrijding zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Hoe je een beroep kunt doen op ons voor die diensten, lees je in dit blogbericht.

 

Dienstenaanbod aardbei in de kijker

Bloemknoponderzoek

Inagro biedt je de mogelijkheid om een (top)bloemonderzoek van trayplanten aardbei te laten uitvoeren. Daarmee wordt duidelijk hoe ver de bloemaanleg op het trayveld al gevorderd is.

De samenwerking tussen Inagro en REO Veiling laat toe dat één staal van vijf trayplanten gratis geanalyseerd kan worden. De kostprijs voor een bijkomend topbloemonderzoek van vijf trayplanten bedraagt € 50. Een volledig bloemknoponderzoek kost € 120.
 
Hoe gebeurt de staalname?

Als teler verzamel je zelf vijf representatieve trayplanten. Na staalname breng je de planten zo snel mogelijk binnen, zodat ze koel bewaard kunnen worden en de tijd tussen de staalname en de bloemknopanalyse beperkt is.

Je kan je stalen binnenbrengen aan het onthaal van het labo van Inagro. Dat kan tijdens de kantooruren of buiten de openingsuren via de nachtkluis van het labo. Informeer onze medewerker Simon Craeye zodra je je stalen afgegeven hebt.

Wil je een (top)bloemknoponderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact op met Simon Craeye via simon.craeye@inagro.be of 051 27 33 01 - 0487 58 27 60.
 
 
 
Monitoring
 
De najaarsteelten onder glas werden in de maand augustus opgeplant. Was je nog niet begonnen, dan is het nu hoog tijd om de biologische bestrijding op te starten. Weet je zelf niet goed hoe je daaraan moet beginnen, dan kan Inagro je helpen.
 
Wij bieden tweewekelijkse monitoring aan. Jij betaalt voor de opvolging van je volledige teelt. De kostprijs van een bezoek is afhankelijk van de perceelsgrootte:
  • groot perceel = perceel groter dan 3.000 m²: € 85
  • middelgroot perceel = perceel tussen 1.500m² en 3.000 m²: € 80
  • klein perceel = perceel kleiner dan 1.500 m²: € 75

Als we bij één plaatsbezoek gelijktijdig meerdere percelen kunnen monitoren, dan geldt voor het tweede perceel volgende prijs:
  • groot perceel:  € 40
  • middelgroot perceel: € 35
  • klein perceel: € 30
Wil je een beroep doen op ons voor de monitoring op jouw bedrijf? Neem dan contact op met Matthias Boone via matthias.boone@inagro.be of 051 27 34 11.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien