In een biologisch teeltsysteem steunen de telers in de eerste plaats op preventie en op de weerbaarheid van het volledige teeltsysteem om hun gewassen te beschermen. Als de druk van een ziekte of plaag ondanks alle maatregelen toch te hoog wordt, en zo de teelt bedreigt, kan de bioteler toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, "biopesticiden", gebruiken. De gewasbeschermingsapp van Inagro biedt daarvoor een uitstekende leidraad.

De gewasbeschermingsapp van Inagro: ook handig voor de bioteler

Handige zoekmachine via filters  

Het startscherm van de applicatie toont vier zoekvelden waarin je zoektermen kunt ingeven, namelijk teelt, vijand, handelsmiddel en werkzame stof. Het volstaat om één veld in te vullen en op "zoeken" te klikken om de meest recente en relevante informatie te verkrijgen. Uiteraard kan je ook meerdere zoekvelden invullen om tot het gewenste resultaat te komen.

StartschermGBappBio0820192.PNG
Het startscherm van de gewasbeschermingsapplicatie

filtersGBappBio082019.PNG
De filterfuncties


Voor biologische telers is het niet altijd eenvoudig om te weten of een beschikbaar gewasbeschermingsmiddel toegelaten is in de biologische teelt. De gewasbeschermingsapplicatie biedt daarvoor een oplossing! Door een eenvoudige filterfunctie aan te vinken worden enkel die middelen weergegeven die toegestaan zijn in de biologische teelt.

 

Relevante informatie over middelen, ziekten en plagen  

Het resultaat van de zoekopdracht is telkens op dezelfde manier opgebouwd:

  • een zoekopdracht met een teelt als zoekterm levert een lijst van relevante ziekten, plagen en onkruiden op;
  • een zoekopdracht naar een specifieke vijand geeft een lijst van teelten waarvoor deze vijand relevant is.

Door dan verder te klikken op één van deze “vijanden” verschijnt een lijst van erkende middelen die je kan gebruiken tegen die vijand in die teelt. De applicatie geeft voor elk erkend middel de erkende dosis, het toegelaten aantal toepassingen en interessante opmerkingen weer.

 

’Schadebeelden’: bron van informatie

Naast die informatie over de gewasbeschermingsmiddelen bevat de applicatie ook voor heel wat teelt-plaag en teelt-ziekte combinaties zogenoemde “schadebeelden”. Dat zijn informatieve fiches waarop foto’s en beschrijvingen van de symptomen van de ziektes en plagen te vinden zijn.

Een correcte diagnose van het probleem is een belangrijke eerste stap. Ook daarbij biedt Inagro hulp via de dienst “Diagnostiek”. Vaak geven de schadebeelden ook een reeks mogelijke preventieve maatregelen weer. Voor biologische telers vormen de schadebeelden de basis voor een geslaagde gewasbescherming. De kennis over de levenscyclus leert ons wanneer gewassen extra vatbaar zijn voor een vijand. Vaak kan je zo al gepaste preventieve acties ondernemen.

schadebeeldenKaderGBappBio082019.PNG
Boven de lijst met toegelaten middelen verschijnt een kader met links naar het schadebeeld, mogelijke preventieve maatregelen en informatie over de diensten "Waarnemingen & waarschuwingen" en "Diagnostiek" van Inagro.

Nieuwe functionaliteiten  

In mei 2016 lanceerden we de webapplicatie. Sindsdien houden we de applicatie up to date met nieuwe erkenningen en extra informatie. Ook voegen we regelmatig nieuwe functionaliteiten toe. Zo is het sinds vorig jaar mogelijk om een controlelijst te exporteren naar Excel waarmee je eenvoudig jouw fyto-lokaal kunt controleren. Dit jaar voegden we ook de commercieel beschikbare biologische bestrijders toe die frequent gebruikt worden in de aardbeienteelt. Momenteel werken we aan de weergave van extra informatie over de eventuele negatieve neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen op nuttige insecten, zodat beredeneerde keuzes maken makkelijker wordt.

 

Gratis toegankelijk op pc, smartphone en tablet  

Je kan de app gratis gebruiken op je pc, smartphone of tablet. Inloggen kan met je login van Inagro. Ben je nog geen lid? Dan kan je eenvoudig een gratis account aanmaken.    

> Probeer zelf de app uit.

Tip: Plaats de app op het startscherm van je smartphone en beschik altijd en overal over de meest recente informatie!


Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie