Veel landbouwers vinden het moeilijk om hun akkerranden goed te beheren. Vooral onkruiden in perceelsranden baren hen kopzorgen. Jef Sysmans, student aan KU Leuven, start binnenkort een masterproef waarin hij de invloed nagaat van perceelsrandenbeheer op onkruiden. Jij kan hem helpen!

Masterstudent bestudeert invloed van perceelsrandenbeheer op onkruiden

Perceelsranden

Sinds 2018 is het woord 'perceelsrand' goed ingeburgerd bij de landbouwer, want sindsdien zijn er meer controles op bufferstroken. Hoewel de wetgeving al langer bestond, is de bewustwording over het belang van een goed randenbeheer gegroeid. Maar een akkerrand beheren is voor velen een nieuwe en moeilijke zaak.

 
Hoe pak je het aan?
 
Voer je geen onderhoud uit op je perceelsrand, dan zal die verruigen, met ongewenst onkruid- en struikgroei tot gevolg. Maaien met afvoer is de enige oplossing die op termijn zorgt voor een goed ontwikkelende vegetatie zonder probleemonkruiden. Maar welk type beheer is nu het best als het op onkruiden aankomt?
 
Om daar een beter zicht op te krijgen, start Jef Sysmans binnenkort zijn onderzoek aan KU Leuven. Omdat het ook voor Inagro belangrijk is om meer te leren over de effecten van perceelsrandenbeheer op onkruiden, willen we de student steunen.
 
 
Jouw hulp is nodig!
 
Ben je zelf bezorgd over het beheer van perceelsranden en de invloed ervan op onkruiden? Help de student dan in zijn onderzoek door deze enquête in te vullen.