De geïntegreerde groenteproductie is de laatste decennia volop in opmars. Diverse aspecten om te komen tot een meer duurzame teelt, waar men in de eerste plaats de zorg voor het leefmilieu voor ogen houdt, raken immers ingebed in diverse lastenboeken, waar de teler zijn productiemethode moet op afstemmen en waaraan zijn product moet voldoen, wil hij het nog langer kunnen afzetten in het handelskanaal. 

 
Naar een duurzamere teelt van prei
Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht