Pacific (Elsoms) en Warrior (Tozer) behaalden na de winter de beste resultaten voor levering aan de industrie. Beide rassen behaalden ook de hoogste stukgewichten. Countess (Hazera) en Javelin (Tozer) behaalden eerder lage opbrengsten. Bladziekten werden niet vastgesteld, ook niet indien niet werd behandeld. We kunnen dus besluiten dat onder de gegeven omstandigheden de uitgevoerde ziektebehandeling niet essentieel was. 

 
Rassenproef pastinaak geen last van ziekten

Trage groei door droogte en lage opbrengst    

Onder de gegeven omstandigheden (extreme droge zomer) kwam de ontwikkeling van de pastinaak pas laat op gang waardoor bij oogst vóór de winter algemeen een lagere opbrengst met lagere stukgewichten van weliswaar goede kwaliteit bekomen werd. De droge omstandigheden zorgden voor een groter aandeel te kleine en vertakte pastinaken. Bij oogst na de winter was er algemeen wel een duidelijke meeropbrengst, maar toch nog duidelijk lager dan het meerjarig gemiddelde.  

Pacific (Elsoms) en Warrior (Tooer) (na de winter) behaalden de beste resultaten voor levering industrie, beide behaalden ook de hoogste stukgewichten. Countess (Hazera) en Javelin (Tozer) behaalden eerder lage opbrengsten.    

pastinaak afstervende bladeren 004 blog.jpg
Foto: Aantasting door Alternaria in het najaar is vrij normaal en dit heeft aanleiding tot een natuurlijk afsterven van het loof tijdens de winter. Dit heeft geen impact op de opbrengst.
 


 

Geen aantasting door wortelvlieg in 2019  

Pastinaak is gevoelig voor wortelvlieg. Meestal is de schade vóór de winter beperkt en geeft dit geen kwaliteitsverlies. Als schade optreedt, is dit meestal tijdens de winter door maden, zodat bij de oogst in het voorjaar (vóór de hergroei) er ondiepe gangen in de schil worden vastgesteld. Voor de verse markt is dit heel nefast, voor de industrie is dit geen probleem en kan men dit oplossen door wat dieper de pellen.
   

patinaak wortelvlieg.jpg
Foto: Pastinaak met verschillende graad van aantasting door wortelvlieg.  


 

Bewaring mogelijk ?    

Momenteel doen we onderzoek naar de mogelijkheden van lange bewaring van pastinaak tijdens de winter om kwaliteitsverlies op het veld te vermijden. Vooral het vermijden van vochtverlies met als gevolg te slappe pastinaken is een uitdaging. Bewaring in koelcellen zoals witloofwortels lijkt zeer beloftevol. In een latere blog meer hierover.