Doornappel lijkt steeds meer een probleem te vormen in West-Vlaanderen. Er wordt gesteld dat tot 10% van de velden geïnfecteerd zijn. Doornappel dook eerst op akkerbouwmatige percelen (aardappelen, wortelen) op, maar later ook in groentepercelen. Ook aardappelopslag lijkt vaker voor te komen. De sterke toename van het aardappelareaal, in combinatie met zachte winters, waarin de achterblijvende knollen niet bevriezen, doen de aanwezigheid toenemen. Zwarte nachtschade floreert in bepaalde gewassen in toenemende mate door het verdwijnen van de werkzame stof linuron.  

 
 
 
Doornappel, aardappelopslag en zwarte nachtschade: een toenemend probleem?

Gevaar 

Doornappel (Datura stramonium) en aardappelopslag behoren beide tot de familie van de nachtschadigen, zoals zwarte nachtschade en tomaat. Die planten bevatten alkaloiden en zijn zeer giftig. Daarom is de groenteverwerkende industrie beducht voor de aanwezigheid van plantendelen in het geoogste product. Aardappelen en zwarte nachtschade vormen ook bessen, die bijvoorbeeld in erwten zeer nefast kunnen zijn. Stukken stengel van die planten in bijvoorbeeld geoogste boontjes zijn haast onmogelijk automatisch uit het gewas te verwijderen, ondanks lasertoestellen. Aanwezigheid op het veld vlak voor de oogst is dus totaal uit den boze en kan aanleiding geven tot de afkeuring van het veld. 

Bestrijding 

Bepaalde bodemherbiciden hebben een werking tegen doornappel, maar geen enkel product werkt heel goed. De werking hangt uiteraard ook in sterke mate af van het bodemvocht. Bovendien kiemen doornappel en zwarte nachtschade vrij laat. Aardappelopslag komt continu voor. Veel bodemherbicden zijn selectief in vooropkomst van aardappelen, dus die werken sowieso niet. Er zijn weinig contactherbiciden die selectief zijn en een werking hebben op doornappel, aardappelopslag of zwarte nachtschade. 


Ruim het op 

Doe de moeite om ontsnapte planten of aanwezige aardappelen uit te trekken (bij doornappel met handschoenen!) én van het veld te verwijderen en te vernietigen. Nadat je de doornappel of zwarte nachtschade uittrok, zal de plant er alles aan doen om toch nog kiemkrachtige zaden te vormen. Planten laten opdrogen op het veld is dus geen oplossing. Laten liggen geeft trouwens ook geen garantie dat er geen plantmateriaal in het geoogste product terecht komt. 

DSCN1472_jongeplantvandoornappel_LR.jpg
Jonge plant van doornappel.
 


Typische kiemplant bij doornappel 

De kiembladeren zijn kortgesteeld, lancet- tot priemvormig, langer of even lang als de eerste echte bladeren.  

kiemplantDoornappel_LR.jpg
Kiemplant van doornappel

 

Mispak je niet aan doornappel 

Groeiend vanuit een kleine kiemplant kan deze plant wel tot 2 m hoog worden. Heel typisch zijn ook de witte, trompetvormige bloemen waarop zich later stekelige en eivormige doosvruchten ontwikkelen. Elke doosvrucht kan honderden zaden bevatten. Als je niet optreedt, kan deze plant zich dus snel verspreiden. 

 

plantdoornappel_doosvrucht_LR.jpg
Grotere plant van doornappel met bloemen en doosvrucht
 

Recente ontwikkelingen 

Momenteel loopt er onderzoek om na te gaan of we deze planten kunnen detecteren via dronevluchten en beeldherkenning, zodat telers straks informatie kunnen krijgen over de aanwezigheid van de plant in hun veld. Planten opmerken die zich onder het bladerdek van het hoofdgewas bevinden vormt dé uitdaging van dit onderzoek.  

Daarnaast doen we heel veel onderzoek om uitbreiding van herbiciden in andere teelten te bekomen. Hopelijk kunnen we in een verdere toekomst een beroep doen op robots die het wiedwerk autonoom uitvoeren.