Eendenkroos is een potentiële bron van voedereiwitten. Bovendien gedijt het plantje goed in enkele reststromen uit de mestverwerking en aquacultuur, maar ook op spuiwaters uit de glastuinbouw. Daarom onderzoekt Inagro of het mogelijk is eendenkroos, dat gekweekt werd op die reststromen, om te zetten tot een stabiel en veilig voedings- en voedermiddel. In augustus en september testen we wat de opbrengst is van eendenkroos op dunne fractie van varkensmest. Wil je deze proef zien, of heb je interesse in wat eendenkroos kan betekenen? Kom dan zeker langs voor een rondleiding op 30 augustus of 13 september.

Ontdek onze proeven met eendenkroos tijdens een korte rondleiding

De zomermaanden zijn een ideale periode om proeven uit te voeren in openlucht. Zo ook voor het onderzoek naar eendenkroos. Op vrijdag 30 augustus en vrijdag 13 september bieden onze onderzoekers iedereen de kans om die proeven te bekijken. De rondleiding vindt telkens plaats van 13 tot 14 u in Inagro (Ieperseweg 87, Rumbeke-Beitem). Heb je interesse en wil je meer bijleren over deze plant, laat dan weten welke dag je langskomt aan reindert.devlamynck@inagro.be. Ook wie last minute beslist om langs te komen, is welkom!


 

Dit onderzoek kadert in het Vlaanderen Circulair-project: “waardeketen eendenkroos”. Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.


Vlaanderen circulair.png