Smartfarming-technieken krijgen de laatste jaren veel aandacht. Vaak is het nog onduidelijk welke meerwaarde die innovaties kunnen bieden. Ook hoe we de informatie kunnen gebruiken, is soms nog onduidelijk. Daarom gaan we in een reeks van drie nieuwsberichten dieper in op de technologie en de technieken die momenteel al bestaan. We leren je ook hoe je er als landbouw vandaag mee aan de slag kunt gaan. Dit laatste deel gaat in op dronebeelden.

Aan de slag met smartfarming - deel 3: Dronebeelden

Variatie tijdens de groei opvolgen

Met precisielandbouwtechnieken spelen we in op variaties tussen en binnen percelen om zo de opbrengsten op een perceel te verhogen. Die variaties kunnen we meten via bodemscanning, gewassensing of met opbrengstmetingen. Met bodemscans en opbrengstmetingen kunnen we de variatie meten aan het begin en het einde van de teelt, maar het gewas tijdens de teelt opvolgen is daarmee niet mogelijk. Met gewassensing kan dat wel. Zo kunnen we het effect van management in kaart brengen en indien nodig plaatsspecifiek bijsturen tijdens de groei van het gewas.

Drones

Om snel gedetailleerde beelden te verkrijgen van gewassen maken we gebruik van drones. Ze brengen snel een grote oppervlakte in kaart. De drones worden uitgerust met GPS-systemen die het mogelijk maken een perceel autonoom af te werken. Tijdens de vlucht over het perceel maken we honderden foto’s, die we na de vlucht verwerken tot één grote afbeelding.

Standaard rusten we onze drones uit met camera’s die het mogelijk maken om kleurenfoto’s (RGB) te maken. Bij gewassensing gebruiken we daarnaast ook multispectrale camera’s . Deze zullen naast het zichtbare licht (RGB) ook het onzichtbare licht detecteren (bijvoorbeeld nabij-infrarood licht).

De gegevens van de multispectrale camera’s laten ons toe om verschillen waar te nemen in de groei van planten. Een veelgebruikte index hiervoor is de NDVI (Normalised Difference Vegetation Index).  De index is erop gebaseerd dat vegetatie een groot deel van het zichtbare licht (VIS) gebruikt voor fotosynthese en het daardoor nauwelijks wordt teruggekaatst. De planten gebruiken het nabije infrarode licht (NIR) daarentegen niet en kaatsen dit terug. Door beide met elkaar te vergelijken, kunnen we de hoeveelheid plantenmateriaal dat aan fotosynthese doet in kaart brengen.

Plaatsspecifiek bijbemesten tijdens de teelt

Voor landbouwers zijn reeds toepassingen klaar voor praktijkgebruik, zoals het bijbemesten tijdens de teelt aan de hand van gewassensing. Hierbij verdelen we het perceel in verschillende blokken en per blok kan u een variabele hoeveelheid meststoffen toedienen. De grootte van een blok variëren we afhankelijk van de mogelijkheden van de kunstmeststrooier, de groei van het gewas en de variatie binnen het perceel. Wanneer een meststofstrooier variabel kan toedienen aan de hand van taakkaarten, kunnen we werken met vele blokken van enkele vierkante meters groot. Maar ook met meststofstrooiers die niet zijn uitgerust met precisielandbouwtechnieken is variabel toedienen mogelijk. Het perceel wordt dan opgedeeld in twee of drie grote zones, waarbij de meststofstrooier manueel kan ingesteld worden.

afbeelding 1.PNG

‘Gedetailleerde taakkaart (links) en vereenvoudigde taakkaart (rechts)’

Ervaring met praktijktoepassingen van dronebeelden

Inagro heeft reeds enkele jaren ervaring met deze bemestingsadviezen, onder meer vanuit het project Smartercrops. De beelden zorgden voor een betere inzet van de van kunstmeststoffen, hierdoor worden enerzijds meststoffen uitgespaard, en anderzijds krijgen de gewassen met een groeiachterstand een hogere dosis, waardoor een hogere opbrengst mogelijk is.

Satellietbeelden

Naast dronebeelden kan je als landbouwer ook satellietbeelden gebruiken. Er zijn reeds verschillende online platformen waarop je satellietbeelden kan raadplegen. Deze websites zijn vaak gratis te gebruiken, voorbeelden hiervan zijn www.taakkaart.be, www.boerenbunder.be en www.watchitgrow.be. Afhankelijk van de bewolking komen wekelijks nieuwe beelden beschikbaar. Vanuit de beelden kan de groei van het gewas gemonitord worden en kunnen er taakkaarten voor plaatsspecifieke bemesting opgesteld worden. Met de satellieten kan je als landbouwer gratis en snel een overzicht krijgen op de verschillen binnen een perceel. Ten opzichte van dronebeelden (tot op enkele centimeters nauwkeurig) zullen op de satellietbeelden wel veel minder details zichtbaar zijn (resolutie 10 m x 10 m).

afbeelding 2.PNG

‘Taakkaart verkregen uit satellietbeelden’

Voor meer informatie rond precisielandbouw, contacteer:
Gies Van Den Daele, onderzoeker precisielandbouw: gies.vandendaele@inagro.be, 051 14 03 56
Jonathan Van Beek, onderzoeksleider precisielandbouw: jonathan.vanbeek@inagro.be, 051 27 32 09

afbeelding 3.png
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Smartfarming