Vandaag werken we bij voorkeur met streekeigen groen, op maat van de eigenschappen van het landschap waarin het bedrijf gelegen is. Zo kunnen we landbouwbedrijven integreren in het landschap. De voordelen van streekeigen beplanting reiken ver. Enerzijds zullen de planten goed gedijen in onze streken en krijgen we een correct landschapsbeeld. Anderzijds werken de planten ook ondersteunend voor onze biodiversiteit.

Bedrijfsintegratie en biodiversiteit, een win-win

Ondersteuning voor de biodiversiteit kunnen we waarmaken met verschillende aspecten, onder meer de soortenkeuze, het beheer en de aanplanting.

 

De soortenkeuze
We verkiezen streekeigen beplanting boven gecultiveerde soorten. Die keuze biedt ons veel voordelen:

  • de planten groeien in hun eigen habitat en zullen daardoor een goede groeikracht ontwikkelen;
  • er is minder uitval;
  • we creëren een correct landschapsbeeld;
  • heel wat dieren zullen er beschutting vinden.

 

Het beheer
Aangepast beheer kan absoluut zijn steentje bijdragen aan de ondersteuning van onze biodiversiteit.

Een losse heg op de perceelsgrens kan bijvoorbeeld een waar toevluchtsoord zijn voor verschillende vogelsoorten. Zo’n heg biedt namelijk veel nestgelegenheid. Door het specifieke hakhoutbeheer van die heggen zullen de planten in het voorjaar bloemen ontwikkelen. Die zullen voor nectar zorgen en onze bedreigde bijenpopulaties een duwtje in de rug geven. De vorming van bessen voorziet de vogels in het najaar van voedsel.

In knotbomen huist vaak een steenuiltje. Daarom geniet gefaseerd knotten de voorkeur. Dat is zowel landschappelijk als ecologisch veel interessanter.
2015-06-30-ML-gefaseerdknotten.jpg

Het landschappelijk aanplanten van de beplanting
De bestaande natuur bevindt zich vooral in vastgelegde gebieden (stapstenen). Door verbindingen (corridors) te maken tussen die stapstenen krijgen fauna en flora de kans om zich te verspreiden.


Meer info
Inagro vzw dienst bedrijfsintegratie
Storme Kathleen en Pil Friedel
kathleen.storme@inagro.be
friedel.pil@inagro.be
051 27 33 97

2016-03-29-ML-bovok.JPG