Op 1 juli 2019 ging Pocketboer 2 officieel van start. Uitbaters van kleinschalige vergistingsinstallaties in Vlaanderen krijgen dus de kans om nog 2 jaar langer samen te komen in deze operationele groep. Daarin willen we er samen met de andere partners en de landbouwers in slagen om pocketvergisters in Vlaanderen performanter te laten draaien.

Pocketboer 2 schiet uit de startblokken

Pocketboer liep af op 30 juni 2019. Deze operationele groep kon via diverse acties een verschil maken in de verdere toekomst van kleinschalige vergisting in Vlaanderen.  Heel wat uitbaters sloten zich (zowel fysiek tijdens de bijeenkomsten, als online via Facebook) aan bij de groep.

Desondanks heel wat acties (bv. in beeld brengen van knelpunten, uitzoeken & aanwijzen van technische knelpunten, versterken van het onderhandelingsvermogen van uitbaters, in orde brengen van steundossiers, …) zijn er nog een aantal zaken die verdere aandacht vragen.

Een aantal uitdagingen die tijdens Pocketboer 1 aan het licht kwamen zijn namelijk nog niet volledig van de baan. Vandaar kwam het voorstel om een nieuwe aanvraag in te dienen om de activiteiten van Pocketboer met nog 2 jaar te kunnen verlengen. Op die manier willen we samen met de andere partners pocketboeren zo goed mogelijk verder ondersteunen in de uitbating van hun installatie.

Bezoek Agro-Energiek
Om Pocketboer 1 af te ronden kwamen we onlangs een ‘laatste’ keer samen met de pocketboeren en brachten daarbij een bezoek aan een grote biogasinstallatie, deze van Agro-Energiek in Zomergem. Benieuwd naar het verslag van deze excursie? Lees dan zeker deze blog!

20190731overzicht29072019.jpg

Partners
In Pocketboer 2 werken opnieuw verschillende partners samen om zo landbouwers bij te staan. Dit zijn – naast Inagro – vijf uitbaters van kleinschalige vergisters (Kris Muys, Dries Matthys, Paul Leenaerts, Patrick Devreese en Stefan Wyers), Boerenbond, Biogas-E en Innolab. Deze vormen samen de kerngroep die de bijeenkomsten met alle uitbaters voorbereiden en specifieke acties op poten zetten.

Er zullen opnieuw 5 kenniscoöperaties georganiseerd worden, waar we telkens op twee locaties verspreid in Vlaanderen alle pocketboeren samenbrengen om te overleggen. Zowat alle landbouwers die reeds betrokken waren bij Pocketboer hebben aangegeven hier een vervolg aan te willen breien in Pocketboer 2. Bovendien hebben 9 extra uitbaters aangegeven Pocketboer 2 te vervoegen. Dit zorgt dat maar liefst 40 landbouwers zullen deelnemen aan Pocketboer 2. Van een succes gesproken!

Meer info
Vragen rond deze operationele groep of benieuwd of een investering interessant kan zijn voor jouw bedrijf? Contacteer ons, wij bekijken het graag samen met jou. Je beschikt zelf reeds over een pocketvergister? Wij zijn zeker ook benieuwd naar jouw ervaringen!  

 

20190731partners29072019.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen