We tellen opnieuw wortelvliegen op de vangplaten. Onder de extreme weersomstandigheden is er echter nog geen eileg of sterven eitjes af. Van zodra het afkoelt, neemt het risico op eileg door de tweede vlucht toe. Daarnaast is de kans groot op ontwikkeling van witziekte in het gewas.

Waarschuwingsbericht wortelen 23 juli 2019

Vangsten wortelvlieg

Deze week hebben we opnieuw wortelvliegen gevangen op de gele lijmplaten. De aantallen zijn evenwel nog niet hoog en momenteel is er weinig risico op eiafleg. Temperaturen boven de 25°C en droogte zijn ongunstige condities voor eileg. Bovendien sterven eitjes af als de bodem (bovenlaag) hogere temperaturen bereikt dan 25°C en de vochttoestand extreem droog is. Op schaduwrijke en/of beregende percelen is er meer kans op eileg.
 
ADVIES
  • Werk je met afdekking tegen wortelvlieg, leg dan je insectengaas of klimaatnet terug van zodra het terug afkoelt.  
  • Netten verwijderen voor veldwerkzaamheden en terugleggen, doe je altijd 's ochtends of zeker vóór 16u.
 
Witziekte
Hoge temperaturen en planten onder droogtestress zijn bevordelijk voor de ontwikkeling van witziekte in wortelen. Met de wind verspreide sporen van de pathogeen (Erysiphe heraclei) vormen de infectiebron. De gevoeligheid voor infectie neemt toe naarmate het gewas veroudert.
 
Een sterke aantasting leidt tot het vroegtijdig afsterven van het loof. Gezien dit geleidelijk gebeurt bij het verouderen van het gewas, zorgt dit niet direct voor grote opbrengstverliezen. De bladsterfte beïnvloedt de mechanische rooi en de mogelijkheid om als busselwortelen te vermarkten.
 
In de afgelopen twee jaren zagen we de ziekte vooral in augustus uitbreiden in de teelt van bewaarwortelen. Om de ziekte-ontwikkeling te beperken, kan zwavel* worden gespoten. Een preventieve inzet met een interval van 10 à 14 dagen toont de beste resultaten. Deze week starten we in een proefveld met een eerste behandeling. In het veld is voorlopig nog geen infectie vastgesteld. Doel van de proef is nagaan welke winst de zwavelbespuitingen opleveren in een teelt van bewaarwortelen.

*De lijst van erkende producten kan je opzoeken op de gewasbeschermingsapplicatie van inagro.
 
20170829_WitziekteDetail_wor.jpg


Rupsen van mineerborstelmot
In beperkte mate zien we aantasting veroorzaakt door de rupsen van de mineerborstelmot (Epermenia chaerophyllella). Jonge rupsen mineren bladeren en oudere rupsen vreten verder aan het blad van buitenaf. De rupsen zelf zijn soms moeilijk te zien, maar het losse, witte spinsel waarin ze zich bevinden en hun zwarte uitwerpselen verraden hun aanwezigheid. Aangevreten bladeren verkleuren bruin en sterven af.
 
20190722_RupsMineerborstelmot_wor.jpg

 
Een tweede generatie die zich in augustus - september ontwikkelt, kan voor meer schade zorgen. De vlucht van motjes kunnen we helaas nog niet signaleren omdat er geen feromonen beschikbaar zijn voor deze soort. Blijf dus in augustus alert voor de eerste schadesymptomen (vlekmijnen).
 
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie