Cryptosporidium is een belangrijke verwekker van kalverdiarree, vaak met groeiachterstand of zelfs sterfte als gevolg. In een recent gestart project zullen melkveebedrijven begeleid worden om de aanwezigheid van cryptosporidium op hun bedrijf te beheersen. Op deze pilootbedrijven zal ook een nieuwe sneltest om crypto op het bedrijf op te sporen, gevalideerd worden. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Evi Canniere, evi.canniere@inagro.be.

Cryptosporidium, een belangrijke oorzaak van kalverdiarree, nieuw project gestart om crypto op je bedrijf te beheersen

Belangrijke oorzaak

Cryptosporidium is een vaak voorkomende verwekker van kalverdiarree vanaf de tweede levensweek, die bovendien ook op de mens kan worden overgedragen. De belangrijkste preventiemaatregelen zijn gericht op een goed biestmanagement en een goede hygiëne.

 

Impact

De impact van cryptosporidium mag niet onderschat worden. Kalveren zijn de toekomst van het bedrijf en bovendien de kwetsbaarste groep. Om eenmaal gekalfd, een goed presterende koe te zijn, zijn de eerste levensmaanden van het kalf cruciaal. Belangrijke voorwaarden zijn een goede gezondheid en een goede groei. Cryptosporidium heeft echter vaak een groeiachterstand als gevolg.

_AF16226.jpg


Nieuw project

In een recent gestart internationaal 3 jarig project (Interreg2Seas project ‘Health for Dairy Cows’ (H4DC)) is het de bedoeling om de economische impact van Cryptosporidium op melkveebedrijven te verminderen en de productiviteit te verhogen. In dit project zullen de deelnemende bedrijven begeleid worden om (nieuwe) protocollen toe te passen en zal er een nieuwe detectietool getest worden. Dit is een manier om op het bedrijf zelf, eenvoudiger, goedkoper en sneller crypto op te sporen in vergelijking met de bestaande middelen. Daarnaast wordt er in het project ook onderzoek gedaan naar een nieuw toestel om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen sneller en goedkoper te maken.

 

Deelnemen?

Ben je geïnteresseerd? Wil je nog meer info of graag deelnemen? Neem dan contact op met Evi Canniere, evi.canniere@inagro.be

logo 2seasH4DC.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij