Looplijnen op het bedrijf... we staan er zelden bij stil. Hoeveel tijd heb je nodig om naar je stallen te gaan? En om voeder aan te brengen? En voor het verhokken van de ene stal naar de andere? Bedenk eens welke tijdswinst je boekt als je je werk dagelijks een kwartiertje sneller kunt afwerken. Inagro helpt je om efficiënte, korte looplijnen te vinden en dus efficiënter te werken.

Analyseer je looplijnen en boek twee weken tijdswinst per jaar

Bedenk eens welke tijdswinst je boekt als je je werk dagelijks een kwartiertje sneller kunt afwerken. Even een snelle rekensom: een kwartiertje langer werken per dag betekent 91 uren extra per jaar. Dat is iets meer dan twee werkweken voor een arbeider!  

 

Bouwen of verbouwen? Analyseer je looplijnen!

Maak je plannen om veranderingen aan te brengen op je bedrijf (bouwen of verbouwen), analyseer dan zeker je looplijnen. Bekijk welke afstanden je aflegt voor je werkzaamheden. Neem dat aspect zeker mee bij de bouw van een nieuwe stal of loods, want efficiënte, korte looplijnen betekenen meteen efficiënte arbeid en dus pure tijdswinst.  

 

Meer informatie bij de dienst bedrijfsintegratie!

Je bent het gewoon om je werk op een bepaalde manier te organiseren. Daardoor kan je niet altijd neutraal oordelen. De dienst bedrijfsintegratie van Inagro begeleidt je om die bedrijfsblindheid te doorprikken. We analyseren het bedrijf en de looplijnen in nauw overleg. Daarna denken we actief mee hoe we de looplijnen efficiënter kunnen maken en welke aanpassingen daarvoor mogelijk en haalbaar zijn. Bij Inagro kan je terecht voor gratis en onafhankelijk advies!
 

Contacteer Kathleen Storme via 051 27 33 87 of Kathleen.Storme@inagro.be.  
 
  
Gekoppelde thema's & sectoren: Bedrijfsintegratie | -- Algemeen --