De biologische afdeling van Inagro organiseerde de voorjaarseditie van de Biovelddag 2019 op 25 juni. Na een broeierig hete dag zakten meer dan 100 (biologische) telers en geïnteresseerden af naar het proefbedrijf biologische landbouw in Beitem. De onderzoekers deelden eerst resultaten en inzichten mee tijdens een rondgang langs de veldproeven. Daarna volgde een ruime machinedemo. Tot slot konden deelnemers, onderzoekers en adviseurs napraten in de loods met een biologisch drankje.

Biovelddag 2019: veel zon en veel enthousiaste bezoekers

Gewasbescherming in koolgewassen: netten en BCO’s  

Op het proefbedrijf voerden we in het voorjaar twee proeven uit in bloemkool om de uitval van planten door koolvlieg te beperken. In een eerste proef vergeleken we bedekkingsstrategiëen met verschillende netten met een plantbakbehandeling met spinosad. Onder de zeer hoge druk van koolvlieg dit voorjaar blijkt een afdekking met klimaatnet (Howicover) gedurende de eerste 4 weken na planten niet voldoende te zijn. Afdekken met klimaatnet gedurende de ganse teeltduur gaf het beste resultaat (geen uitval en duidelijk betere gewasstand). Ook het witte wild- en hagelnet van De Proft gaf bij afdekking vanaf planten tot oogst een redelijk goede bescherming, vergelijkbaar met de spinosad plantbakbehandeling.  

gbinkolenBio2019.jpg
In een tweede proef testten we biologische controleorganismen (BCO’s) tegen koolvlieg. Met het gebruik van entomopathogene aaltjes toonden we in het verleden al een werking aan. In samenwerking met Koppert die de aaltjes al commercieel aanbieden, willen we nagaan of we de toepassing in de koolteelt kunnen optimaliseren naar een hogere effectiviteit. Naast de aaltjes is ook een tweede, nog niet commercieel beschikbare, BCO uitgetest. De gekozen varianten in de toepassingswijze en dosering moeten ons een eerste richting geven over een effectievere toepassing.
 
In paksoi legden we een veldproef aan met verschillende biopesticiden, twee fijnmazige lichtgewicht netten en een fysieke vangmethode (bac à altises, Cecotec) om aardvlooien uit het gewas te weren. De planten vanaf planten tot oogst bedekken met een net met de fijnste mazen (Ornata light 0,6 x 0,6mm) gaf de beste bescherming. Met de bac à altises worden er wel degelijk heel wat aardvlooien weggevangen, maar moet de bewerking tijdens de periodes met hoogste druk frequent (tot dagelijks) herhaald worden om tot een goed effect te komen.  
 
 
Rassenproef en biologische plaagbeheersing in aardappel  
 
In de rassenproef aardappel worden dit jaar 30 verschillende rassen opgenomen. In de biologische teelt is veel interesse voor rassen met resistentie voor de aardappelplaag (Phytophthora infestans). Wekelijks worden alle rassen gescoord naar hun aantasting. Rond half juni werd er plaag gevonden in het referentieras Agria. De andere rassen in de proef hielden tot begin juli stand. In sommige rassen werd verleden week een klein beetje plaag teruggevonden.  
 
We voeren dit jaar een extra proef uit in aardappel om na te gaan of we met een alternatief proefproduct of met een verlaagde dosis aan koper, aangevuld met plantversterkende additieven aardappelplanten van het ras Agria kunnen beschermen tegen de aardappelplaag. Tot nu toe wordt voor alle objecten een gelijklopende aantastingsgraad genoteerd.  
 
 
Meng- en strokenteelt als innovatieve teeltmethodes  
 
Voor het tweede jaar op rij leggen we een proef aan waarbij we prei en knolselder rij op rij afwisselen en deze teelt vergelijken met de klassieke monocultuur van prei of knolselder. Daarbij worden ook alternatieve meststoffen en bodemverbeteraars op basis van gecomposteerde bedrijfseigen groenresten gebruikt. Bij de proef van verleden jaar werd een hogere opbrengst behaald voor zowel de prei als de knolselder in de strokenteelt ten opzichte van de monocultuur bij twee van de drie bemestingsvormen. We zijn benieuwd of we ook dit jaar een gelijkaardig resultaat zullen bekomen.  
 
Om de waarde van een mengteelt van veldbonen met tarwe voor het dieet van éénmagigen (kippen en varken) te optimaliseren, voeren we dit jaar een proef uit met verschillende rassen zomerveldboon in tarwe. Er is speciale aandacht voor de gehaltes aan de anti-nutritionele stoffen vicine en covicine in de veldbonen. Bij de oogst zullen we die gehaltes bepalen om de meest interessante rassen veldbonen voor deze mengteelt te selecteren. Deze rassen zullen worden ingekuild en gefermenteerd om de voedingswaarde na te gaan. Met de opbrengst van het praktijkperceel wordt een voederproef aangelegd i.s.m. ILVO.  
 

 
veldbonenmengteeltBio2019.jpg


Ook in sluitkolen voeren we een proef uit met veldbonen. Hierbij willen we de veldbonen inzetten als groenbemester voor de kolen. Het idee is dat de veldbonen stikstof kunnen fixeren uit de lucht en dat  deze stikstof na vernietiging van de veldbonen dan beschikbaar wordt voor de kolen, wanneer deze nog een hoge stikstofbehoefte hebben. In een gelijkaardige proef in rode kool in 2018 bleek dat er wel degelijk vastgelegde stikstof vrij komt voor de kolen later in het seizoen. Toch waren de kolen uit de objecten waar veldbonen ingezaaid werden, klein bij de oogst. Dit kan door concurrentie voor water en nutriënten bij het begin van de teelt of  door wortelbeschadigingen tijdens de vernietiging van de veldbonen.

 
Machinedemo met wiedeggen, onkruidbeheersing op ruggen, micro-brander en cultivator
 
Bij deze editie van de biovelddag hoorde een uitgebreide machinedemo. Eerst was een vergelijking tussen de APV Vario wiedegg van Kruse om de treffler precisie wiedeg van Man@Machine aan de beurt (zie ook deze blog). Hiervoor kozen we een perceel prei dat de week voordien was geplant en meteen na planten een intensieve regenbui over zich kreeg waardoor een stevige kost werd gevormd. De Treffler wiedeg bevestigde zijn waarde onder deze moeilijke omstandigheden. De APV-wiedeg is zo gebouwd dat de veren drukkend zijn opgesteld in plaats van trekkend. De demomachine was uitgerust met veren die maximaal 1,7 kg leveren. Dit was duidelijk te weinig om de korst op te breken. Nieuwe machines worden ondertussen uitgerust met veren tot 3,5 kg en geven wellicht een beter resultaat.
 
wiedeggenBio2019.jpg

Vervolgens toonde Terrateck zijn speciaal ontworpen werktuig voor onkruidbeheersing tussen folieruggen.  De basis van deze machine is een gewone schoffelbalk die de grond schoffelt tussen de ruggen. Het onkruid tegen de rug wordt weggenomen door ronddraaiende en verstelbare borstels die links en rechts van de rug zijn opgesteld. Hun filmpje op youtube geeft de werking goed weer. Ondanks de stugge grond werd klein onkruid goed weggeborsteld. Grotere knopkruidplantjes bleven overeind. De machine lijkt een meerwaarde mits tijdig wordt gereden.
 
rugschoffelBio2019.jpg

De onkruidbranders van Vanhoucke zijn gekend voor hun solide constructies en doordacht ontwerp die grote efficiëntie mogelijk maken. Nadat ze voorgaande jaren hun grote branders tot het topsegment brachten, ontwikkelden ze het voorbije jaar ook kleine varianten die bruikbaar zijn voor kleinere oppervlaktes en in serres. Op de biovelddag toonde Vanhoucke een kleine uitvoering, gemonteerd op het  chassis van een elektrische kruiwagen. De brander kan afgekoppeld worden, zodat deze kruiwagen jaarrond inzetbaar is op het bedrijf. 
 
onkruidbranderBio2019.jpg
Als laatste demo werd de EUM Vibrocat cultivator aangebracht. Deze 3-balks cultivator maakt het door haar unieke bouw mogelijk om op relatief ondiepe dieptes, over het volledige werkveld, een snijdende onkruidbewerking te doen. De diepte-instelling gebeurt hydraulisch of via een spindelverstelling. Het messenveld beweegt hierbij op en neer ten opzichte van de diepterol zodat de machine steeds vlak staat. De vlakke messen zijn gemonteerd aan zware verende tanden en snijden het onkruid net onder het maaiveld af  waarna de Sterncracker wals het plantje naar het oppervlak werpt en het kluitje aarde dat vaak achterblijft, verwijderd.  Bij hogere werksnelheden toonde de machine een mooi resultaat.
 

vibrocatBio2019.jpg
 

Netwerkmoment met biologisch drankje in de loods
De meer dan honderd bezoekers kregen na deze goed gevulde avond de gelegenheid om uitgebreid na te praten in de loods met een biologisch drankje en een broodje. Als organisatie kunnen we terugkijken op een geslaagde avond, met dank aan de vele enthousiaste bezoekers! Op 2 oktober gaat de najaarseditie van de biovelddag door, waarbij we dan de balans opmaken van het seizoen 2019. Hopelijk tot dan?
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht