Landbouwers kunnen heel binnenkort weer een subsidie aanvragen voor agroforestry of boslandbouw. Bij dat landbouwsysteem combineer je bomenteelt en landbouwgewassen of dieren op hetzelfde perceel. Daarvoor Als landbouwer kan je tot 80 % steun ontvangen voor de aanplanting van bomen. Geïnteresseerde landbouwers kunnen zich tot uiterlijk 21 september 2018 aanmelden via het e-loket.

Tot 21 september 2019 de tijd om de boslandbouwsubsidie aan te vragen

Sinds 2011 kunnen landbouwers tot 80 % subsidie krijgen voor de aanleg van boslandbouwsystemen. Heel binnenkort kan je een aanvraag indienen, dus houd zeker het e-loket in het oog of de nieuwsbrief van Inagro. Voor de aanvraag van die subsidie moet je een concreet plan opmaken. Dat betekent dat je inschrijving volgende zaken moet bevatten:  

  • de landbouwpercelen (perceelnummer en betrokken oppervlakte) waarop de boslandbouw zal worden aangelegd;
  • de eigendomsbewijzen of schriftelijke toestemming van de eigenaar van de toekomstige boslandbouwpercelen;
  • de boomsoorten die aangeplant zullen worden en het aantal bomen per soort;
  • en een gedetailleerde kostenraming voor de aanplant van de bomen (met inbegrip van plantgoed, boombescherming en arbeid voor de aanplant)


Er zijn ook een aantal specifieke voorwaarden verbonden aan de steun:  

  • het perceel moet minimum een halve hectare groot zijn;
  • er moeten minimaal 30 en maximaal 200 bomen per hectare geplant worden;
  • de bomen moeten homogeen verspreid staan over het perceel;
  • er moet rekening gehouden worden met boomsoorten uitgesloten van subsidie (bv laag- en halfstam fruitbomen, Amerikaanse eik, etc.);
  • en de bomen moeten ook minimum 10 jaar behouden blijven.


> Alle info over de subsidievoorwaarden en –modaliteiten vind je terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij.  

2018-07-24-M-agropano.jpg
Vooraleer je start, maak je best een aantal weloverwogen keuzes in boomsoorten, plantsoentype, oriëntatie van de bomenrijen en plantafstanden. Voor persoonlijke begeleiding of advies kan je vrijblijvend bij de projectpartners van het IWT-project “Agroforestry Vlaanderen” terecht via dit formulier. Wil je de aanplant op eigen houtje realiseren, dan kan je heel wat nuttige informatie vinden op www.agroforestryvlaanderen.be.


Meer info
Tom Van Nieuwenhove
E tom.vannieuwenhove@inagro.be
T 051 27 33 92

Ruben Mistiaen
E ruben.mistiaen@inagro.be
T 051 27 33 19

www.agroforestryvlaanderen.be

logo agroforestry .jpg