Hazen en konijnen gaan in droge periodes op zoek naar voedsel dat veel water bevat. Om schade te voorkomen, zijn preventieve maatregelen noodzakelijk. Helpen die maatregelen niet, dan kan je eventueel overgaan tot bestrijding. Maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je één van de (verplichte) preventieve basismaatregelen toegepast hebt.

Lange periodes droog? Schade door haas en konijn hoog!

Zeg nooit zomaar haas tegen een konijn!
Hoewel de soorten uiterlijk misschien wel enige gelijkenissen vertonen, mogen we de haas en het konijn niet zomaar over dezelfde kam scheren. De wetgeving voor beide soorten is verschillend. Hieronder vind je een beknopt overzicht.

 

 

tabel haas konijn.png

*Preventieve maatregelen
De code 'goede praktijk wildschade' legt de uitvoering van verplichte basismaatregelen op vooraleer je kunt overgaan tot bijzondere jacht, bestrijding en/of het bekomen van een schadevergoeding. Als je als landbouwer dus niet de nodige voorzorgsmaatregelen nam om het wild van je percelen te weren, dan kan je de jager niet aansprakelijk stellen voor geleden schade, noch (eventuele) schadevergoedingen bekomen via het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos). Jagers zullen dus ook niet overgaan tot de uitvoering van bijzondere jacht en/of bestrijding van de soorten als je niet voldoet aan de voorwaarden van de code 'goede praktijk wildschade'.


**Bestrijding?
Om bestrijding te kunnen (laten) uitvoeren, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:  

  • Toepassing van minstens één van de verplichte preventieve maatregelen, vooropgesteld in de code 'goede praktijk ter preventie van soortenschade', is noodzakelijk. Meer info: handboek 'de natuur als goede buur' en 'de folder over hazen en konijnen'
  • Er moet effectief sprake zijn van (beperkte) schade, want in tegenstelling tot bijzondere bejaging kan bestrijding niet vooraf aangevraagd worden.
  • De jachtrechthouder moet schriftelijk in gebreke gesteld worden. Je kan als grondeigenaar dan zelf een jager naar keuze aanstellen. Vaak doen landbouwers een beroep op de gebruikelijke jager, omdat het gewoon een formaliteit is om de bestrijding goedgekeurd te kunnen krijgen.
  • Tot slot moet je ook nog een verplichte voorafgaandelijke melding doen bij het ANB: 24 u vooraf, waarvan minstens 1 halve werkdag. Het meldingsformulier voor de melding van de bestrijding van wildsoorten kan je per soort terugvinden op de website van Natuur en Bos.

 

WVL_europldbfonds.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht | Landbouw In Zijn Omgeving