Heel wat landbouwers ondervinden in deze periode van het jaar schade aan hun teelten als gevolg van verschillende wildsoorten, waaronder houtduiven. Daarom worden verschillende verjagingsmaatregelen ingezet. Verjaging is verplicht volgens de Code Goede Praktijk Wildschade* en noodzakelijk om bijvoorbeeld bestrijding te kunnen aanvragen. Maar let op: in sommige gemeentes en steden kan je een GAS-boete krijgen als je wildafweerkanonnen gebruikt. Informeer daarom altijd bij de gemeente of raadpleeg de Algemene Politieverordening van het lokale bestuur.

GAS-boetes voor gebruik gaskanon?!

De reglementering over het gebruik van geluidskanonnen om wild af te weren op percelen valt onder het politiereglement van de betreffende politiezone. Het is dus geen reglement op Vlaams niveau. Meestal vermeldt het reglement  

  • een bepaalde afstandsregel (bijvoorbeeld "minstens op 100 m van een woning");
  • en/of een beperkingen op het gebruik (bijvoorbeeld "niet gebruiken tussen zonsondergang en zonsopgang").

In sommige gemeentes is zelfs een toelating van de burgemeester vereist.  

Voor informatie over reglementeringen rond het gebruik van het veldkanon informeer je dus best bij jouw gemeente. Als het kanon reglementair opgesteld staat en gebruikt wordt volgens de regels van de betreffende politiezone, dan kan de landbouwer niets ten laste worden gelegd.

 

* Besluit van de Vlaamse Regering - 12/05/2014

 

WVL_europldbfonds.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Landbouw In Zijn Omgeving