Inagro werd geselecteerd en erkend als gekwalificeerde adviesdienst voor 3 van de 13 modules. Zo zijn we tot 2021 jouw KRATOS-adviseur voor bodem, water en biodiversiteit. Je krijgt bezoek van een expert op jouw bedrijf, advies ter waarde van minimum 700 euro volledig gratis en een rapport met concrete antwoorden op jouw vragen.

Herinnering: vraag nu jouw gratis KRATOS-advies aan!

Ons advies op maat

BODEM

De bodem is de voornaamste productiefactor voor de grondgebonden land- en tuinbouw. De zorg voor de opbouw en het behoud van een goede bodem is cruciaal om jaar na jaar goede gewasopbrengsten te behalen. Ons gratis bodemadvies op maat van jouw bedrijf omvat...

 • bodemvriendelijke technieken;  
 • knelpunten en oplossingen voor erosie;
 • inzicht in de oorzaken van bodemverdichting en mogelijk herstel;  
 • evaluatie van de vruchtbaarheid van jouw bodem.

 

WATER

Water is een van de belangrijkste grondstoffen op je landbouwbedrijf. Voldoende water van een goeie kwaliteit is dan ook een zorg op ieder bedrijf. Dankzij de PDPO III-maatregel kan je als land- of tuinbouwer gratis advies inwinnen over de waterbronnen en het waterbeheer op jouw bedrijf. Wij helpen jou...

 • te voldoen aan jouw wettelijke verplichtingen voor waterbronnen en afvalwaterbeheer;
 • oplossingen te vinden voor knelpunten van verontreiniging door gewasbescherming en meststoffen;

Kies je ook de optie “wateraudit”, dan...

 • brengen we de mogelijkheden van waterbesparing en waterhergebruik in kaart;  
 • evalueren we de inzet van alternatieve waterbronnen in de bedrijfsvoering;
 • beoordelen we de economische haalbaarheid van eventuele waterbehandeling via kosten-batenanalyse.

 

BIODIVERSITEIT

Onze soortenrijkdom staat flink onder druk. Omdat heel wat planten en dieren een belangrijke bijdrage leveren aan land- en tuinbouw, is aandacht voor biodiversiteit noodzakelijk. Via advies omtrent biodiversiteit helpen we jou om...

 • te voldoen aan wettelijke vereisten van speciale beschermingszones, randvoorwaarden, akkerranden, bufferstroken langs waterlopen en vergroening op jouw percelen;
 • interessante subsidies en beheerovereenkomsten voor jouw bedrijf in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor de teelt van vlinderbloemigen of voor zwaluwnesten.

 

 

Overtuigd? Vraag jouw KRATOS-advies aan!

STAP 1: Vraag het advies aan via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Wil je een beroep doen op een adviseur van Inagro? Selecteer dan ‘Inagro’ bij ‘Ik kies zelf één of meerdere adviesdiensten’.

> In dit stappenplan en dit filmpje leggen we stap voor stap uit hoe je advies kunt aanvragen.

STAP 2: Het departement Landbouw en Visserij bezorgt jouw aanvraag aan de geselecteerde adviesdienst. De adviseur maakt een afspraak voor een bezoek op jouw bedrijf.

STAP 3: Tijdens een bezoek bekijkt de adviseur samen met jou de mogelijkheden op jouw bedrijf.

STAP 4: In het adviesrapport dat je na het bezoek ontvangt, kan je het advies nadien nog eens nalezen.  

 

>> Vraag het advies meteen aan.


Heb je nog vragen over KRATOS?

Contacteer ons dan via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.

> Of bekijk onze folder.

 

 

Kratos 3 maakt deel uit van het Vlaams PDPO III-programma en kadert in het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. • Meer info: www.vlaanderen.be/pdpo

LogobannerKRATOS.jpg

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Landbouw In Zijn Omgeving | Water | -- Algemeen --