Water is een van de belangrijkste grondstoffen op je landbouwbedrijf. Voldoende water van een goeie kwaliteit is dan ook een zorg op ieder bedrijf. Dankzij de PDPO III-maatregel kan je als land- of tuinbouwer gratis advies inwinnen over de waterbronnen en het waterbeheer op jouw bedrijf.

Waterstromen benutten dankzij gratis KRATOS-advies

Inagro werd geselecteerd en erkend als gekwalificeerde adviesdienst voor 3 van de 13 modules. Zo zijn we tot 2021 jouw KRATOS-adviseur voor water.  

Ons wateradvies op maat

  • Voldoen aan jouw wettelijke verplichtingen voor waterbronnen en afvalwaterbeheer;
  • oplossingen aanbieden voor knelpunten van verontreiniging door gewasbescherming en meststoffen;

Kies ook voor de optie “wateraudit”:

  • mogelijkheden van waterbesparing en waterhergebruik in kaart brengen;  
  • inzet van alternatieve waterbronnen in de bedrijfsvoering evalueren;
    economische haalbaarheid van eventuele waterbehandeling beoordelen via kosten-batenanalyse.

 

Overtuigd? Vraag jouw KRATOS-advies aan!

STAP 1: Vraag het advies aan via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Wil je een beroep doen op een adviseur van Inagro? Selecteer dan ‘Inagro’ bij ‘Ik kies zelf één of meerdere adviesdiensten’.

> In dit stappenplan en dit filmpje leggen we stap voor stap uit hoe je advies kunt aanvragen.

STAP 2: Het departement Landbouw en Visserij bezorgt jouw aanvraag aan de geselecteerde adviesdienst. De adviseur maakt een afspraak voor een bezoek op jouw bedrijf.

STAP 3: Tijdens een bezoek bekijkt de adviseur samen met jou de mogelijkheden op jouw bedrijf.

STAP 4: In het adviesrapport dat je na het bezoek ontvangt, kan je het advies nadien nog eens nalezen.  

 

>> Vraag het advies meteen aan.


Heb je nog vragen over KRATOS?

Contacteer ons dan via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.

> Of bekijk onze folder.

 

 

Kratos 3 maakt deel uit van het Vlaams PDPO III-programma en kadert in het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. • Meer info: www.vlaanderen.be/pdpo

LogobannerKRATOS.jpg

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Algemeen --