Op woensdag 10 juli 2019 besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé om een beperkende maatregel op te leggen omwille van de aanhoudende droogte. Vanaf nu geldt een captatieverbod in het volledige Ijzerbekken. Dat besluit is geldig voor onbepaalde tijd en blijft dus geldig tot de gouverneur een politiebesluit uitvaardigt dat de captatiebeperking opheft.
In dit nieuwsbericht lees je wat het verbod precies inhoudt.

Gouverneur legt captatieverbod op in volledige IJzerbekken

Wat mag niet meer in het IJzerbekken?

Er mag geen water meer gecapteerd worden met een vaste of mobiele pomp in het volledige IJzerbekken.

  • De beperking geldt zowel voor captaties voor irrigatie als voor captaties voor drinkwater voor vee.
  • Die beperking geldt in de bevaarbare waterlopen, de onbevaarbare waterlopen én de waterlopen die Polderbesturen beheren.

> Op deze kaart zie je het betrokken gebied.

 

Wat mag wel nog in het IJzerbekken?

  • Een captatieverbod is geen irrigatieverbod. Heb je nog water in eigen voorraden, dan mag je dat water wel gebruiken voor irrigatie.
  • Dieren die in de weide staan, mogen via een weidepomp water drinken uit een waterloop.
  • Water capteren met een spuittoestel om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen is wel nog toegestaan.

 

Strenge controles

De gouverneur gaf tijdens het overleg nog mee dat er een strikte handhaving van de opgelegde captatiebeperkingen toegepast zal worden.

 

Heb je nog vragen?

Meer info vind je op deze webpagina van de Provincie West-Vlaanderen en op www.opdehoogtevandroogte.be.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs via klantenservice@inagro.be
 

We volgen het overleg op Vlaams niveau op de voet. In het West-Vlaamse overleg brengen we de specifieke zorgen vanuit de landbouwsector ter tafel. Via onze nieuwsbrief, website en eventuele flitsberichten houden we je op de hoogte van eventuele beslissingen.

Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Algemeen -- | -- Crisis --