Op dinsdag 2 juli 2019 vond het slotevent plaats van het project Pocketboer. Tijdens deze laatste kenniscoöperatie brachten we een bezoek aan een grootschalige vergistingsinstallatie. Zo konden we de vergelijking maken tussen pocketvergisters en grootschalige vergisters. Valerie Vandaele en Frederik Muylaert, zaakvoerders van Agro-Energiek in Zomergem, verwelkomden ons hartelijk om ons een blik te gunnen in hun bedrijf.

Pocketboeren op bezoek bij Agro-Energiek

Wat voorafging...

Voor de opstart van de vergistingsinstallatie gaan we terug naar 2006, toen Frederik en Valerie op zoek waren naar een oplossing voor de mestproblematiek op hun varkensbedrijf. Ze wilden de mest indrogen, maar dat vereist veel warmte. Die was toen niet beschikbaar. Zo kwamen ze in contact met vergistingsinstallaties. In 2006 bouwden ze vervolgens de eerste reactor, in combinatie met een motor van 345 kW. De initiële verwerkingscapaciteit was 10.000 ton inputmateriaal.    

In de daaropvolgende jaren groeide het bedrijf verder. Sinds 2015 is de huidige capaciteit bereikt. Nu staan er vijf reactoren met een elektrisch vermogen van 2,7 MW die jaarlijks 60.000 ton inputmateriaal verwerken.
 

20190710_overzicht.jpg

Diverse inputstromen

De biomassa die verwerkt wordt is voor 60% landbouwgerelateerd. Er wordt namelijk zo’n 25.000 ton mest verwerkt (voornamelijk varkensdrijfmest, aangevuld met wat koeienmest). Ook graan- en aardappelresten en energiemaïs zijn frequente inputstromen. De overige 40% zijn voornamelijk reststromen uit de voeding, zoals pet food, zetmeelproducten, mayonaise en andere sausresten, graanafval, melkstromen of supermarktmix (alle onverkoopbare voedingsmiddelen samengebracht in één grote soep). Dankzij 2 voormengtanks wordt het geheel goed gemengd en verpompbaar gemaakt bij een drogestofgehalte van 13%. De reactoren krijgen elke 10 minuten voeding.
 
20190710_inputstroom_fin.jpgBiogasproductie
In de reactoren (met een volume van 4.000 m³) wordt de biomassa gedurende circa 60 dagen onder gecontroleerde omstandigheden omgezet tot biogas. Dat gebeurt bij een temperatuur van 38-40 °C. Dankzij de betonnen muren van 30 cm dik en een extra coating zijn die volledig gasdicht. Verder is er ook een isolatielaag van 8 cm PUR en zijn er aan de buitenkant staalplaten geplaatst tegen het beton. Er is een dubbelwandig membraan van Wiefferink aanwezig. Het buitenste membraan blijft altijd bol staan en beschermt zo het binnenste membraan tegen weer en wind.
 
Het geheel wordt homogeen gehouden met 5 staafmixers in elke reactor, die 50% van de tijd draaien. Agro-Energiek verwijdert zwavel uit het biogas dankzij een biologische ontzwaveling. Als dat niet voldoende zou zijn, voegen Frederik en Valerie soms ijzer toe om zo het zwavel neer te slaan. Met behulp van een gasdroger wordt het biogas ook gedroogd vooraleer het naar de WKK gaat. Elke 2 weken wordt van elke reactor een staal genomen om het proces te controleren. Zo kunnen Frederik en Valerie snel en preventief ingrijpen als er afwijkingen waargenomen worden.
Er kan tot 1.300 m³ biogas per uur geproduceerd worden. Als er plots een overschot aan biogas zou zijn (doordat een WKK bijvoorbeeld in onderhoud is), dan kan dat biogas afgefakkeld worden om zo te vermijden dat methaan de lucht ingestuurd wordt.      

Groene stroom voor 6.000 gezinnen
Via 2 Jenbacher WKK’s wordt het biogas vervolgens omgezet tot elektriciteit en warmte. De installatie haalt vlot 8.000 vollasturen, waardoor Agro-Energiek 6.000 gezinnen kan voorzien van groene stroom dankzij de productie van 21.000 MWh elektriciteit. Daarvan is circa 2.000 MWh nodig voor eigen verbruik. Onderhoud van de WKK’s gebeurt met behulp van een onderhoudscontract. Bovendien wordt elke 250 draaiuren een staal genomen van de motorolie om zo exact te weten wanneer het nodig is die te vervangen. Zo kan het bedrijf de levensduur van de motor maximaal garanderen.

Verwerking digestaat
De scheiding van digestaat zorgt voor een opsplitsing in dunne en dikke fractie. De dikke fractie wordt vervolgens gedroogd. Een deel hiervan wordt ook nog eens gepelletiseerd en geëxporteerd in big bags naar Frankrijk, Polen, en sinds kort ook in Cambodja en Vietnam. Zo worden verschillende meststoffen aangeboden door Agro-Energiek: ruw digestaat, dunne fractie, dikke fractie, gedroogde dikke fractie, gepelletiseerde dikke fractie en ammoniumsulfaat. Dit ammoniumsulfaat wordt geproduceerd door de proceslucht te behandelen.
20190710_digestaat.jpg      
V.l.n.r.: digestaat, dikke fractie digestaat, gedroogde dikke fractie digestaat, gepelletiseerde dikke fractie digestaat    
 

 
Start Pocketboer 2
Deze excursie was de laatste bijeenkomst van de operationele groep Pocketboer. Als extraatje kreeg iedereen een poster mee met tips & tricks omtrent pocketvergisting, opgesteld op basis van punten die in de operationele groep doorheen aan bod kwamen in de looptijd van het project.  
Bovendien was deze bijeenkomst het startschot van Pocketboer 2, waarin we de activiteiten van Pocketboer met nog 2 jaar kunnen verlengen. Er komen dus nog meer interessante zaken uit de bus!    
 
 
Meer info
Heb je vragen? Of ben je benieuwd of een investering interessant kan zijn voor jouw bedrijf? Contacteer ons vrijbijlvend. Wij bekijken het graag samen met jou.
Beschik je zelf al over een pocketvergister? Wij zijn zeker ook benieuwd naar jouw ervaringen!    
20190710_partners.jpg