Bladluizen zijn ongetwijfeld de meest algemene plaagsoort. Hoewel relatief snel naar chemische bestrijdingsmiddelen gegrepen wordt om die overlastsoorten te bestrijden, bestaan er ook natuurlijke vijanden die dol zijn op de beestjes. We stellen ze graag eens aan je voor.

Bladluizen in je teelt? Gaas- en zweefvliegen in beeld

Gaasvliegen

Er bestaan 2 groepen gaasvliegen: de groene en de bruine. In je teelten komen vooral eitjes en larven van de groene gaasvliegen voor. Ze zijn zot van bladluizen, trips, kleine rupsen, larven van kevers en vliegen. De gaasvlieg is dus een zeer welgekomen gast!

TIP
Volwassen (groene) gaasvliegen voeden zich uitsluitend met nectar en pollen. Wat bloeiende kruiden (duizendblad, fluitenkruid, …) in de buurt van je teelt is dus zeker aan te raden. Om ze te helpen overwinteren, kan je ruige perceelsranden of houtkanten voorzien.  

2019-07-09-AM-gaasvliegen.PNGZweefvliegen
De zweefvlieg is een vlieg met een dubbele functie: de larven bestrijden bladluizen terwijl de volwassen exemplaren instaan voor de bestuiving van je gewassen. De eitjes (meestal per 2 of per 3, soms alleen) en de larven vind je terug aan de onderkant van de bladeren, vaak in de buurt van bladluizen (foto). Het zijn de specialisten bij uitstek wat bladluizenbestrijding betreft: in enkele dagen verdwijnen hele kolonies bladluizen.  

TIP
Met voldoende bloeiende planten in de buurt bevorder je zowel de larven als de volwassen zweefvliegen.

2019-07-09-AM-zweefvliegen.PNGMeer info

Voor meer info kan je terecht bij:
Thomas Van Loo
051 27 32 32
thomas.vanloo@inagro.be

Ruben Mistiaen
051 27 33 19
ruben.mistiaen@inagro.be

Vlaanderen verbeelding werkt.png