Smartfarming-technieken krijgen de laatste jaren veel aandacht. Vaak is het nog onduidelijk welke meerwaarde die innovaties kunnen bieden. Ook hoe we de informatie kunnen gebruiken, is soms nog onduidelijk. Daarom gaan we in een reeks van drie nieuwsberichten dieper in op de technologie en de technieken die momenteel al bestaan. We leren je ook hoe je er als landbouw vandaag mee aan de slag kunt gaan. In het eerste deel bekijken we de opbrengstmetingen.

Aan de slag met smartfarming - deel 1: opbrengstkaarten

Technologie al aanwezig

Verschillende jaren geleden deed smartfarming zijn intrede in het machinepark van de landbouwers en loonwerkers. De modernste maaidorsers zijn uitgerust met GPS-systemen, die het mogelijk maken om de positie exact te bepalen. Steeds meer oogstmachines zijn ook uitgerust met sensoren die in staat zijn de opbrengst te meten. Die gegevens maken het mogelijk om gedetailleerde opbrengstkaarten te maken, die als leidraad kunnen dienen voor verdere bewerkingen van de percelen.

Naast de actuele opbrengst kunnen we onder meer het vochtgehalte en de motorbelasting bepalen. Al die gegevens komen al samen in de boordcomputer van de oogstmachine. Het is meestal een kleine stap om vanuit die gegevens opbrengstkaarten te genereren. Die kaarten tonen hoe de opbrengst is verdeeld over de verschillende delen van het perceel. Ondanks de aanwezigheid van de technologie merken we een beperkt aanbod en gebruik van de opbrengstkaarten.

 

De opbrengst precies bepalen

Oogstmachine kunnen met verschillende types sensoren uitgerust worden om de opbrengst te meten:

  • Bij maaidorsers zijn er twee methodes. Een eerste methode maakt gebruik van een sensor die het volume meet. Die methode vergt veel kalibratie en werkt minder makkelijk en nauwkeurig. Daarom wordt op nieuwe maaidorsers vooral gebruik gemaakt van impactsensoren. Daarbij wordt aan het eind van de graanelevator een plaat geplaatst die gekoppeld is aan een krachtsensor. Door de kracht te meten waarmee het graan tegen de plaat botst, kan de opbrengst bepaald worden.  
  • Hakselaars kunnen uitgerust worden met opbrengstmeting door middel van een sensor die de invoeropening meet in combinatie met de snelheid van de machine.  
  • Opbrengstmetingen in aardappelen en andere knolgewassen zijn aanzienlijk moeilijker en minder accuraat. De aardappelrooiers kunnen uitgerust worden met weegcellen op de transportbanden of op de bunker.

 

Andere gewasparameters ook mogelijk

Naast opbrengst kunnen ook andere gewasparameters bepaald worden. Om het vochtgehalte van granen te bepalen worden maaidorsers uitgerust met vochtsensoren. Daarbij wordt de geleidbaarheid van het graan gemeten door het tussen metalen platen te laten passeren. Met de ontwikkeling van NIR-sensoren komt de mogelijkheid om verschillende parameters (droge stof, zetmeel, ADF, NDF, as-gehalte…) te bepalen in één meting.

 

Opbrengstkaarten als indicatie voor probleemzones in een perceel

Opbrengstkaarten bieden verschillende voordelen aan de landbouwer. Ze kunnen een beeld geven over de homogeniteit van het perceel. Zo kan je een doordachte beslissing nemen over de noodzaak en het financieel rendement van een plaatsspecifieke aanpak op het perceel. Uit de opbrengstkaarten kunnen ook probleemzones binnen een perceel aangeduid worden. Als er geen evidente verklaring is voor de mindere opbrengst in een bepaalde zone, kunnen we die zone specifiek verder onderzoeken. Zo zetten we de verdere onderzoeken en eventuele bodemstalen zo optimaal mogelijk in. Daarnaast kunnen de opbrengstkaarten de basis vormen voor taakkaarten, waarmee we bijvoorbeeld variabel kunnen bemesten of zaaien. Zo verdelen we de toegestane bemesting op een perceel optimaal.

Afbeelding 1.jpg

Landbouwers die interesse hebben in opbrengstkaarten kunnen, dankzij een samenwerking tussen Inagro en verschillende loonwerkers in de Westhoek, gratis opbrengstkaarten verkrijgen als ze samenwerken met de betrokken loonwerkers.

 

Betere doorstroming van gegevens naar de landbouwer

Met het Leader-Westhoek-project ‘Aan de slag met smartfarming’ wil Inagro, samen met de Hogeschool Vives, airTfacts en het PCLT, een betere doorstroming verkrijgen van opbrengstgegevens naar de landbouwers. Dat doen we door praktische begeleiding te bieden aan loonwerkers, en samen met hen een methode op te stellen om de beelden vlot bij de betrokken landbouwers te krijgen. De landbouwers krijgen uitleg bij de interpretatie van de opbrengstkaarten en begeleiding in het verdere onderzoek van de probleemzones.

 

Oproep naar geïnteresseerde landbouwers

Heb je als landbouwer (met een bedrijf in de Westhoek) interesse in opbrengstkaarten? Of ben je loonwerker en wil je graag opbrengstkaarten aanbieden aan jouw klanten? Aarzel niet om ons te contacteren. Wij brengen graag geïnteresseerde loonwerkers en landbouwers met elkaar in contact en bieden praktische begeleiding in de verwerking en interpretatie van de kaarten.

 

Meer info

Voor meer informatie rond dit project of rond precisielandbouw, kan je contact opnemen met een van onze onderzoekers precisielandbouw:

 

afbeelding 2 - logobanner.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Smartfarming