Energieopslag was tot nu toe de missing link voor eigenaars van zonnepanelen. Om die markt een boost te geven, biedt de Vlaamse overheid vanaf augustus een premie aan voor het plaatsen van een batterij bij kleine PV-installaties.

Nieuw: premie voor batterijen

Voorwaarden

De maatregel mikt op batterij-installaties met een capaciteit van 4 tot 8 kWh. Dat zijn batterijcapaciteiten die horen bij PV-installaties van particulieren. De plaatsing dient te gebeuren door een installateur. Loodzuurbatterijen komen niet in aanmerking.

Om de premie te trekken, moet je beschikken over een digitale meter. Als je die zelf aanvraagt, kost dat je ongeveer 250 euro. Als je de digitale meter aanvraagt in het kader van de batterijpremie, krijg je ook die kosten terugbetaald.

De premie bedraagt 250 euro per kWh capaciteit met een maximum van 3 200 euro steun per aansluiting. Ruwweg komt de steun overeen met ongeveer 25 % van de investering. (Dat kan uiteraard sterk verschillen van geval tot geval).  

Je kan de premie vanaf 1 augustus aanvragen.  

 

En voor landbouwers?  

Landbouwers met een terugdraaiende teller hebben vaak een PV-systeem van 10 kW liggen. Ze hebben vaak baat bij een groter batterijsysteem dan voorzien in deze premie. Via de VLIF-steun heb je al enkele jaren de mogelijkheid om 30% steun te krijgen voor een batterijsysteem. Bijkomende voorwaarde is echter dat de batterij een back-up-functie verricht.  

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen