Het Europese INNO-VEG-project neemt de uitdaging aan om de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen duurzaam te intensiveren. Inagro zal samen met partners Adas, Arvalis en Delphy onderzoeken hoe de innovatie daaromtrent verbeterd kan worden. Zo kan remote sensing technologie de opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten bepalen. Via dit project willen we vooral landbouwers de kans bieden innovaties vlotter te introduceren. 

 
Innovatie op het veld van vollegrondsgroente en aardappelen

Voor akkerbouwgewassen bestaan er al verschillende technieken om opbrengstverschillen tussen verschillende proefobjecten in een volleveldsituatie te bepalen. Voor intensieve groenteteelten is dat niet mogelijk, omdat de opbrengstsensoren niet op punt staan en omdat er veel meer nadruk ligt op de kwaliteit van het eindproduct. Eén van de technieken die daarbij kunnen helpen, is remote sensing.

 

De snelheid en opmars van innovatie verhogen
Door de kostprijs van de huidige onderzoekstechnieken is de snelheid van innovaties bij de kleinere teelten te traag. Er wordt een nieuwe, snellere onderzoeksmethode ontwikkeld die we - in combinatie met de technologische opvolging van aardappelpercelen - vertalen naar de vollegrondsgroenten. Zo wil het project de kosten van onderzoek en ontwikkeling verminderen in de kleinere teelten. Daardoor zal het tempo van ontwikkelingen, zoals nieuwe rassen en teelttechnieken, verhogen.

 

Inbreng van landbouwers
INNO-VEG zal een netwerk van landbouwers opbouwen om nieuwe benaderingen, rassen, materiaal of producten te testen op hun eigen bedrijven. Zo kan je als landbouwer zelf deelnemen aan het ontwikkelingsproces en kan je de innovaties op je eigen bedrijf introduceren en aanpassen aan de situatie op het veld.

 

Te verwachte resultaten
Concreet streeft het project naar de integratie van "hoge spatiale resolutie gewasgegevens" in het onderzoek, voor de inschatting van opbrengst en kwaliteitseigenschappen van verschillende teelten. Die gegevens kunnen we op een snelle manier verzamelen met behulp van dronebeelden. Dat zal in een eerste fase worden uitgetest op verschillende groenteteelten (prei, ajuin, wortelen, kolen, spinazie en sla) en aardappelen.

 

Het belang van een grensoverschrijdende aanpak
Het project is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen uit België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een aanpak over de grenzen heen biedt voordelen: 

  • De gewassen, groeiomstandigheden en teelttechnieken, maar ook de uitdagingen en onderzoeksprioriteiten voor individuele gewassen zijn vergelijkbaar.
  • Veel bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van nieuwe producten of oplossingen voor gebruik in gewasproductiesystemen, zijn internationaal actief. Een grensoverschrijdende aanpak vermindert het risico op fragmentatie van onderzoek binnen specifieke regio's.
  • Het grensoverschrijdend innovatienetwerk rond precisielandbouw en precisielandbouwtechnieken zorgt voor een verhoogde implementatie van innovaties in de landbouwsector.
  • Door die aanpak verhogen we de schaalbaarheid en kunnen landbouwers profiteren van onderzoek en expertise uit de ruimere regio.

De projectpartners
Projectleider van het INNO-VEG-project is RSK ADAS Ltd, het grootste onafhankelijke adviesbureau voor landbouw en milieu in het Verenigd Koninkrijk. Naast Inagro zijn ook Delphy BV (onafhankelijk in advies, trainingen en onderzoek in de plantaardige landbouw in Nederland en wereldwijd) en ARVALIS-Institut du végétal (toegepaste onderzoeksorganisatie, produceert techno-economische en agronomische referenties die direct toepasbaar zijn in productiesystemen) partners in dit project.

 

 
Meer info 

Voor meer informatie over het project kan je contact opnemen met onze onderzoekers precisielandbouw: 


 

logo_innoveg.png
banner_innoveg.png
  

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Groenten Open Lucht | Smartfarming