In het Interreg-project ECOPAD werken zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners samen rond de principes van geïntegreerde bestrijding. Twee keer per jaar verzamelen ze hun onderzoeksresultaten in een ECOPAD-nieuwsbrief. In deze editie brengen ze onder meer verslag uit van het onderzoek naar rasgevoeligheden voor witziekten in wortelen, de rupsenproeven in diverse koolgewassen en de oogstdemo spruitkoolstokken.
Nieuws uit het ECOPAD-project
Wortelcultivar Muleta weinig gevoelig voor witziekte
Een vergelijkende rasgevoeligheidsproef industriewortelen voor bladziekten werd aangelegd bij de partners PCG, UNILET en CARAH. We vergeleken volgende vijf cultivars: Karotan, Komarno, Maxima, Muleta en BLANES. De droge en warme omstandigheden tijdens het groeiseizoen bleken bevorderend voor de ontwikkeling van witziekte. Muleta bleek op alle locaties sterk tegen witziekte.

 

Scherpstellen toepassingen Xentari WG en Dipel DF

Met rupsenproeven in diverse koolgewassen trachtten we de toepassingen van de beschikbare Bacillus turingiensis-stammen voor de telers scherp te stellen. Dipel werkte beter op de grotere rupsensoorten. Xenatri als Dipel werkten gelijkaardig op koolmot.

 

Spruitkoolstokken gescheiden opvangen

Eind december gingen we met enkele onderzoekers een kijkje nemen bij een teler in Nieuwkerke. Hij gebruikt al langere tijd een spruitkoolplukker die spruitkoolstokken gescheiden opvangt.

 

> Een uitgebreid verslag vind je in de volledige nieuwsbrief op www.ecopad.be.

 

Het project “ECOPAD: Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie” heeft als doel het verwerven van nieuwe technieken op het vlak van geïntegreerde gewasbescherming (preventie, observatie, actie) door het uitvoeren van proeven. Het project wordt gerealiseerd met de financiële steun van:

             

Interreglogoecopad.jpgfinanciersecopad.png
Partners:          

partnersecopad.png