Onze sensibiliseringcampagne "Schoon Boeren" is de ideale gelegenheid om beleidsmakers en -medewerkers te laten kennismaken met duurzame inspanningen van land- en tuinbouwers. Inagro nam hen mee naar drie bedrijven in de campagneregio Brugge, Damme en Knokke-Heist. Met hun voeten in de praktijk luisterden de deelnemers naar de concrete verhalen over zorg voor water, energie en bodem in het licht van het klimaat.

Beleidsmedewerkers de boer op via campagne Schoon Boeren

Curieuzeneuzen met een bont gezelschap

Een diverse groep deelnemers toonde haar interesse voor de bezoek- en discussiemiddag over Schoon Boeren. De ene deelnemer is al vertrouwder met de hedendaagse landbouwpraktijken dan de andere, maar allen werken ze beroepsmatig rond land- en tuinbouwgerelateerde thema’s. Ze delen een gezonde nieuwsgierigheid om er meer over te weten. Hun diverse insteken leidden tot boeiende inzichten en onderlinge interactie.

 

blog3.JPGInagro en de Vlaamse Overheid sloegen de handen in elkaar voor deze studienamiddag. Beleidsadviseur Koen Holmstock toetste de aangehaalde inspanningen telkens aan de actuele klimaatthematiek. Deelnemers, experten en bedrijven ervaarden die kijk als zeer verhelderd.

 

Drie hoeves, elk hun specialisatie en uitdagingen

Het was de beleidsmakers en -medewerkers al snel duidelijk: spreken we over uitdagingen en oplossingen rond duurzaamheidsthema’s, dan is het noodzakelijk om de eigenheid van elk bedrijf te bekijken. Het energieverbruikersprofiel van een bedrijf over de maanden heen maakt bijvoorbeeld dat zonnepanelen een goede investering zijn voor een pluimveebedrijf, maar veel minder voor een glastuinbouwbedrijf. De minimale waterkwaliteit voor kuikens is een stuk hoger dan voor rundvee en potplanten. Enzovoort.

 

blog_2.JPG

 

 

 

 

 

 

Technieken als lagedrukbanden en gps-gestuurde grondbewerking vinden al goed ingang in de landbouwpraktijk. Ze bieden voordelen voor de omgeving én boer. Denk aan een goede, luchtige bodem, minder brandstof, minder werkgangen, … Wetgeving stimuleert akkerbouwers daarin. Ze merken bovendien ook zelf de meerwaarde van bodemzorg. Discussie tussen de sector en beleid toonde echter ook aan dat beleidsbeslissingen soms ongewenste effecten kunnen hebben. Denk maar aan de maatregelen omtrent blijvend grasland.

 

Geïnspireerd naar huis

Deze thema’s en nog heel wat andere onderwerpen kwamen aan bod tijdens de bezoeken aan potplantenbedrijf Gera-Fleur (Sint-Andries), rundveebedrijf en hoeveslagerij Burggraeve (Ramskapelle), veeteelt- en akkerbouwbedrijf Dhondt (Knokke-Heist). De gesprekken brachten heel wat inzichten mee en lokten boeiende discussies uit. Inagro is blij met de mooie opkomst en hoopt dat een bezoeknamiddag als deze helpt om elkaar beter te begrijpen.

 

Inspanningen met impact voor het klimaat

Beleidsadviseur Koen Holmstock uitte zijn felicitaties voor de bezochte bedrijven en de sector in het algemeen: “De geïllustreerde technieken in het kader van bodemzorg, optimaal water-, energie en emissiemanagement dragen effectief bij om de norm van 30% minder uitstoot te halen. Toch leeft er een vrij negatieve perceptie omtrent de klimaatimpact van de sector die in Vlaanderen slechts een goeie 8% van de totale uitstoot is.” Landbouw Chris Dhondt vult aan: “Bedrijven zijn door vroegere keuzes en investeringen niet altijd even wendbaar om snel op de kar te springen van nieuwe technologieën. Het blijft ook een pijnpunt dat duurzame toepassingen vaak een subsidie (vb.VLIF) nodig hebben om economisch haalbaar te zijn.”

 

 

Logobanner_SchoonBoeren_2019_liggend_VlaamseOverheid.jpg

Deze bezoeknamiddag kaderde in de publiekscampagne Schoon Boeren en is een initiatief van Inagro vzw en de Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij. In de campagne Schoon Boeren vertellen zes land- en tuinbouwbedrijven uit de regio Brugge, Damme en Knokke-Heist hoe zij verschillende aspecten van duurzame landbouw op hun bedrijf concreet invullen. Meer info over de campagne vindt u op  www.schoonboeren.be en www.facebook.com/schoonboeren.

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving