Op 11 juni organiseerden we de studienamiddag “Mortellaro onder controle houden op je bedrijf”. Zo'n 70 geïnteresseerden luisterden aandachten naar de aanpak om Mortellaro op het bedrijf te beheersen. De belangrijkste tips werden samengevat in enkele posters. Wil je de gratis posters ook ontvangen? Stuur ons dan een e-mail.

Terugblik op studienamiddag Mortellaro onder controle houden op je bedrijf

Ontstaan en risicofactoren van Mortellaro

Anne-Sofie Vermeersch, doctoraatstudente aan de faculteit diergeneeskunde, lichtte eerst het ontstaan en de risicofactoren van Mortellaro toe. Ze vertelde onder meer dat niet alle aangetaste koeien manken, waardoor het moeilijk kan zijn om alle dieren op te sporen en te behandelen. Niet-behandelde koeien blijven de infectie in de stal onderhouden. Daarnaast kunnen de Mortellaroletsels ook op atypische locaties voorkomen, zoals vooraan de klauwen, ter hoogte van de bijklauwen. 

Anne-Sophie haalde ook aan dat er mogelijks een link is tussen Mortellaro en de aanwezigheid van uiersmet en tussenteenflegmonen, hoewel ze dat (nog) niet met zekerheid kon zeggen. Naast dit verband zijn ook andere oorzaken van Mortellaro nog niet bewezen, zoals genetica en weerstand van de koe.

 

Mortellaro voorkomen en behandelen

Een koe met Mortellaro is een kost voor het bedrijf. Per vastgesteld geval moet de melkveehouder rekenen op 113 tot 117 euro aan kosten voor de behandeling. Daarnaast zijn ook het melkverlies en de gedaalde vruchtbaarheid een belangrijke kostenpost.

Jeroen Vermijlen, dierenarts bij Rubovet, ging dan ook dieper in op de preventie en behandeling van Mortellaro. Om te voorkomen dat Mortellaro optreedt, kan je een sproeier of klauwbad gebruiken. Je let best ook goed op de hygiëne in de stal. De belangrijkste speerpunten in de behandeling zijn het opsporen van alle aangetaste dieren. Vergeet daarbij de droogstaande koeien en het jongvee zeker niet, want ook die dieren moet je behandelen.

 

Klauwgezondheid: een getuigenis en een demo

Na de presentaties getuigde een melkveehouder over de aanpak van de klauwgezondheid op zijn bedrijf. Hij legt de focus op een protocollaire aanpak en arbeidsgemak, zodat de klauwgezondheid consequent onderhouden blijft.

We eindigden de studienamiddag met een demonstratie van de correcte verzorging van een klauw.

 

Tips samengevat in zes gratis posters

Wil je graag frequenter herinnerd worden aan de aandachtspunten in de preventie en behandeling van Mortellaro op jouw bedrijf? De belangrijkste tips hebben we samengevat in enkele posters. Wie de gratis posters graag per post wil ontvangen, kan een e-mail sturen naar Evi Canniere via evi.canniere@inagro.be

 

Mortellaro_Posters_EenRij.png
Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij